Demarinuorten liittokokous on asettanut tavoitteita liittokokouskaudelle 2018-2020. Demarinuorten tavoitteena on saada SDP:n eduskuntaryhmään viisi alle 32-vuotiasta kansanedustajaa ja europarlamenttiin yksi alle 32-vuotias MEP. Mahdollisissa maakuntavaaleissa tavoitteena on, että SDP:n ehdokkaista vähintään kymmenen prosenttia on alle 32-vuotiaita ja nuorten ehdokkaiden keräämän äänimäärän on oltava vähintään kymmenen prosenttia kaikkien SDP:n ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

“Suomi ja SDP tarvitsevat politiikkaan sukupolvenvaihdoksen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että viisi nuorta kansanedustajaa ja nuori Euroopan parlamentin jäsen on realistinen tavoite Demarinuorille. SDP:ssa on käynnissä valtavan hieno nuorten esiinmarssi. Nuori sukupolvi on valmiina kantamaan vastuuta. Toivon, että koko maassa asetetaan runsaasti nuoria ehdolle vaaleihin ja heitä tuetaan kampanjoinnissa”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vetoaa.

Edellisissä eduskuntavaaleissa valittiin neljä alle 32-vuotiasta henkilöä SDP:n  eduskuntaryhmän jäseniksi. Joona Räsänen, Sanna Marin, Ilmari Nurminen ja Nasima Razmyar ovat tehneet merkittävää työtä sosialidemokraattisen nuorisoliikkeen tavoitteiden edistämiseksi. Demarinuoret kiittää Räsästä, Marinia, Nurmista ja Razmyaria erinomaisesta yhteistyöstä ja toivoo menestystä tulevaisuuteen.

“Uskon vakaasti, että SDP on suurin puolue seuraavien eduskuntavaalien jälkeen ja pääsemme vaikuttamaan merkittävällä tavalla Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan. Tulevan vaalikauden tärkeimpinä tavoitteena on oltava sosiaaliturvan uudistaminen sekä kokonaisvaltainen koulutuspolitiikan kehittäminen. On kestämätöntä, että jopa 15 % nuorista jää ilman toisen asteen koulutusta ja joka kymmenenellä peruskoulun päättävällä lukutaito ontuu pahasti. Suomi ei saa jakautua menestyjiin ja niihin, jotka putoavat kelkasta vaan kaikki on pidettävä mukana”, Näkkäläjärvi vaatii.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
+358400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi