Demarinuoret tyrmää Kokoomusnuorten esittämän uuden maanpuolustusveron ja vaatii, että Suomessa siirrytään kaikkia Suomen kansalaisia koskevaan sukupuolineutraaliin kansalaispalvelukseen, jonka voivat suorittaa aseettomana tai aseellisena palveluksena kaikki 18-30 -vuotiaat. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, mutta nykyinen asevelvollisuus koskee ainoastaan miehiä. Uudistetussa järjestelmässä jokaisen palvelus olisi kestoltaan yhtä pitkä.

“On merkittävä tasa-arvo-ongelma, että valtio käytännössä pakottaa vain yhden sukupuolen vähintään puolen vuoden palvelukseen. Ketään ei pidä syrjiä sukupuolen takia. Suomen asevelvollisuus kaipaa kipeästi uudistamista, jotta tämä räikeä epäkohta saadaan korjattua. Toisin kuin Kokoomusnuoret, en pidä lisäveroa perusteltuna ratkaisuna, vaan on järkevämpää laajentaa kansalaispalvelus koskemaan kaikkia Suomen kansalaisia sukupuolesta ja uskonnosta riippumatta”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.

Jos asevelvollisuus uudistetaan sukupuolineutraaliksi kansalaispalvelukseksi, saadaan koko ikäluokka osallistumaan kutsuntoihin. Näissä on mahdollista saada tietoa ikäryhmän terveydentilasta ja elämäntilanteesta. Samalla kutsunnat antavat mahdollisuuden kouluttaa koko ikäluokalle siviilikriisinhallinnan, kyberturvallisuuden sekä ensiavun perustietoja ja -taitoja. Kansalaispalvelus suoritettaisiin toisen asteen lopussa, joko aseellisena tai aseettomana palveluksena.

“Maanpuolustus on jatkossakin järjestettävä yleisen asevelvollisuuden pohjalle, ja reservin suuruus on pidettävä nykyisen kokoisena. Aidosti yleinen asevelvollisuus koskee kuitenkin kaikkia, ilman sukupuolista syrjintää. Tämä voidaan toteuttaa kansalaispalveluksena, joka ottaa nykyistä paremmin huomioon myös ei-sotilaalliset turvallisuusuhat ja informaatiovaikuttamisen. Maanpuolustus ei ole vain miesten asia”, Näkkäläjärvi päättää.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
+358400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi