Demarinuoret iloitsee tämänpäiväisestä tiedosta, jonka mukaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamat Unicafe-ravintolat luopuvat naudanlihan tarjoamisesta ensi vuoden helmikuussa. Demarinuoret vaatii myös valtiolta vahvempaa ohjausta siihen, miten ekologisesti kestävää ruokaa opiskelijoille tarjotaan. Se onnistuisi muuttamalla vuonna 2012 annettua Valtioneuvoston asetusta korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ja Kelan ruokasuosituksia.

“Valtion budjetista käytetään vuosittain yli 30 miljoonaa euroa opiskelijoiden ruokailun tukemiseen eikä ole lainkaan samantekevää millaiseen ruuantuotantoon yhteiskunta kannustaa. Tällä hetkellä asetuksessa edellytetään, että opiskelija-ateria täyttää laadultaan terveydellisiä ja ravitsemuksellisia vaatimuksia, mutta tärkeää olisi edellyttää ravintoloilta myös ekologisesti kestävää toimintaa”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi muistuttaa.

“Opiskelija-aterian tukeminen on tehokas tapa järjestää usein pienituloisille opiskelijoille mahdollisuus kohtuuhintaiseen ruokailuun. On aidosti hieno asia, että Helsingin yliopiston Unicafe-ravintoloissa ollaan luopumassa naudanlihan tarjoamisesta ja halutaan tarjota ympäristön kannalta parempia ratkaisuja. Näiden asioiden pohtiminen ei kuitenkaan voi olla ainoastaan ravintoloiden hyvän tahdon varassa, vaan yhteiskunnan pitää voimakkaasti ohjata ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpään toimintaan. Lisäksi tarvitaan opiskelija- ja ylioppilaskuntien omistajaohjausvallankäyttöä asiassa”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vaatii. 

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC painottaa uudessa maankäyttöä koskevassa raportissaan lihankulutuksen merkittävää vähentämistä keinona torjua ilmastonmuutosta. Naudanlihan ilmastovaikutus on n. 15 kg hiilidioksidia tuotettua naudanlihakiloa kohden. 

 

Lähteet:

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

IPCC:n maankäyttöä koskeva raportti

 

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi

+358400765002

mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi