Demarinuoret haluaa kuntiin maksuttoman päivähoidon. Tämä kannustaa perheitä viemään lapset päivähoitoon ja mahdollistaa vanhempien joustavan siirtymisen työelämään. Laadukas varhaiskasvatus tukee tutkitusti lapsen kasvua ja kehitystä sekä kaventaa lasten hyvinvointi- ja terveyseroja ja ehkäisee syrjäytymistä. Työn ja perheen yhteensovittamisesta on tehtävä helpompaa, ja yhä useamman lapsen on päästävä varhaiskasvatuksen piiriin.

– Tarvitsemme kokonaan maksuttoman päivähoidon, jotta voimme varmistaa yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatuksen piiriin. Maksuttomuus on lisättävä mukaan myös SDP:n juuri julkaistuun perhevapaamalliin, vaatii Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Tuoreen valtiovarainministeriön kannustinloukkuselvityksen mukaan päivähoitomaksujen alentamisella ja kotihoidon tuen lyhentämisellä saataisiin selvästi nostettua työllisyysastetta. Suomessa 1-3-vuotiaista lapsista reilusti alle puolet on varhaiskasvatuksen piirissä, kun esimerkiksi Ruotsissa luku on 70 % ja Tanskassa jopa 80 %. Demarinuoret muistuttaa, että Suomen työllisyysaste olisi nykyistä 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi, mikäli nuoret naiset työllistyisivät yhtä hyvin kuin Ruotsissa.

– Maksujen alentaminen olisi tasa-arvoteko ja tukisi varsinkin pienituloisten vanhempien työssäkäyntiä. Esimerkiksi Ruotsissa lapset ovat oikeutettuja 15 tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta viikossa ja tätä mallia voisimme soveltaa Suomessakin. Kunnissa voidaan toteuttaa aluksi ainakin osittaisesti maksuton päivähoito ja pitkän aikavälin tavoitteena varhaiskasvatuksen on oltava kokonaan maksutonta, ehdottaa Näkkäläjärvi.

Lisätietoja
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi