Sosialidemokraattiset nuoret ry vaatii varusmiesten toimeentulon yhdenmukaistamista ottamalla käyttöön kaikille varusmiehille saman suuruinen palvelusraha. Varusmiesten jakaminen palvelusajan pituuden perusteella hyvin ja huonosti toimeentuleviin on perusteetonta. Varusmiesten päiväraha ei nykyisinkään ole palkkaa, vaan työnsä ja koulunsa keskeyttämään joutuvien suomalaisten nuorten sosiaaliturvaa.

– Tänään palvelukseen astuvat joutuvat jälleen kerran huomaamaan, että jos omia säästöjä tai taloudellista tukea tarjoavia läheisiä ei ole, tulee palvelusajasta taloudellisesti hyvin tiukka. Pahimmassa tapauksessa matalinta päivärahaa saavat henkilöt joutuvat turvautumaan lainaan selvitäkseen palvelusajan. Valtion tulee huolehtia sen puolesta palvelevien toimeentulosta. sanoo Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen.

Nykyisin alle 165 vuorokautta palvelleiden varus- ja siviilipalvelusmiesten päiväraha on 5,10 euroa, 165–255 vuorokautta palvelleiden 8,50 euroa ja yli 255 vuorokautta palvelleiden 11,90 euroa palvelusvuorokautta kohden. Kauemmin palveluksessa ollut saa päivärahaa siis noin 200 euroa enemmän kuukaudessa kuin palveluksensa alussa oleva alokas.

Paras tapa toteuttaa yhdenvertaisuus päivärahojen suhteen olisi asettaa kaikille varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittaville samantasoinen, suuruudeltaan 300 euroa kuussa oleva palvelustuki, joka vastaisi 10 euron päivärahaa. Tällöin tuki olisi suuruusluokaltaan opintorahaa vastaava. Uudistuksen hinta olisi noin 20 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on 0,7 puolustusvoimien budjetista ja kymmeneksi vuodeksi toteutettuna 2% puolustusvoimille suunnitelluista 10 miljardin euron varustehankinnoista. Kustannusneutraalisti uudistus olisi toteutettavissa asettamalla palvelusraha 210 euroon kuussa, mikä vastaa 7 euroa päivässä.

– Ihmisten tarpeet ovat yhtäläiset riippumatta siitä, kuinka pitkän ajan he ovat olleet poissa siviilielämästään. Pidempään palvelleiden päivärahat ovat selvästi jäänne ajalta, jolloin erilaiset “koulutuksen suomat edut” ja simputus olivat armeijan arkipäivää. Näistä päivistä varusmiespalvelus on tullut monta askelta yhenvertaisuuden suuntaan, mutta päivärahat edustavat edelleen menneisyyttä. Asian korjaaminen on vain tahdosta kiinni, lopettaa Peltonen.

Lisätiedot

Petra Peltonen
varapuheenjohtaja
Sosialidemokraattiset nuoret ry

petra.peltonen@demarinuoret.fi
0503713920