Sosialidemokraattiset Nuoret ry haluaa karsia tehottomia yritystukia ja parantaa yritysten kilpailukykyä yhteisöveroa alentamalla. Demarinuorten mielestä toistuvasti samoille yrityksille maksettavat yritystuet eivät kuulu toimivaan markkinatalouteen, vaan tukien maksun on oltava väliaikaista.

– Suorat yritystuet syövät valtion kassaa 600 miljoonan euron verran jokaikinen vuosi. Tämän ohella valtio ja kunnat antavat yrityksille lainoja ja takauksia lähes 3,5 miljardin euron edestä. Odotan hallitukselta rohkeutta kyseenalaistaa tämä maksuautomaatti, jonka hallinnon pyörittäminen on kohtuuttoman kallista, Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen linjaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan jopa 43 prosenttia TEM:n ja Tekesin myöntämistä tuista jaetaan kolmelle prosentille Suomeen rekisteröidyistä yrityksistä. Puheenjohtaja Räsänen pitää perusteltuna kysyä, vääristävätkö yritystuet kilpailua kun tuensaajien listoilla kiertää vuodesta toiseen samojen suuryritysten nimiä.

– Yritystukien tarkoitus on palvella yritysten laajenemista ja kannustaa niitä kansainvälistymään. Nykyinen yritystukijärjestelmä ei täytä näitä tavoitteita.
Demarinuoret tahtoo vahvistaa kansantalouden kilpailukykyä ja parantaa suomalaisten yritysten toiminta-edellytyksiä. Puheenjohtaja Räsänen kompensoisi suorien yritystukien leikkaukset yhteisöveroa alentamalla. Räsäsen mukaan Suomi hyötyisi yhteisöveron harmonisoinnista. Toimenpiteellä vietäisiin Suomen yhteisöveron tasoa kohti eurooppalaista keskiarvoa.

– Valtion tulee taata osaavan työvoiman saatavuus ja infrastruktuurin toimivuus. Rahan kylvämisen sijaan olisi keskitettävä resurssit kannattavan yritystoiminnan tukemiseen. Yhteisöveron lasku kannustaisi yrityksiä investoimaan ja panostamaan suomalaiseen työhön. Pitkällä aikavälillä se kerryttäisi valtiolle verotuloja ja lisäisi Suomen kilpailukykyä, Räsänen toteaa.

Lisätiedot:
Joona Räsänen
gsm. 050 547 5590
Puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Nuoret ry