Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov vaativat muutoksia nykyiseen asumistukijärjestelmään. Puheenjohtajien mukaan asumistuki tulisi sitoa alueen keskivuokriin asuntokohtaisen mallin sijaan. Asumistukijärjestelmän viilauksen lisäksi tarvitaan toimivat asuntomarkkinat ja lisää asuntotuotantoa.

”Nykyinen asumistukijärjestelmä nostaa vuokrien hintoja ja luo kynnyksen muuttaa asunnosta toiseen omia tarpeitaan vastaavasti. Tavoitteena olisi helpottaa liikkuvuutta, kannustaa edullisen ja elämäntilanteeseen sopivan asunnon löytämiseen sekä hillitä asumistukimenoja.”, puheenjohtajat toteavat.

Asumistukeen käytetään tällä hetkellä vuosittain 1,7 miljardia ja menot ovat karanneet käsistä. 60 prosenttia vuokralla asuvista nostaa asuntotukea. Asumistuen käyttäjien määrä on kasvanut vuosituhannen alusta 20 prosentilla.

Asumistukijärjestelmän muutos pienentäisi vuokran ja asumistukimenojen nousupaineita lyhyellä aikavälillä, mutta ei ratkaisisi asuntomarkkinoiden rakenteellista ongelmaa. Kestävä ratkaisu asumisen hintaan löytyy puheenjohtajien mukaan tarjonnan kasvattamisesta eli rakentamisen voimakkaasta lisäämisestä.

”Asuntotuotannon voimakas lisääminen erityisesti kaupunkiseudulla tulee olla asuntopolitiikan kärkitavoite. Tämä vaatii, että kaupungit kaavoittavat nykyistä enemmän tonttimaata ja ottavat aiemmin käyttämättömiä alueita käyttöön. Myös rakentamisen normitusta ja kaavojen asettamia vaatimuksia tulee keventää voimakkaasti.”, puheenjohtajat paaluttavat asuntopolitiikan kärkitavoitteita.

Lisätietoja:

Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, Keskustanuoret, 050 384 6820
Daniel Sazonov, puheenjohtaja, Kokoomusnuoret, 045 129 6812
Mikkel Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset nuoret, 040 076 5002

 

Järjestöjen puheenjohtajat keskustelevat asunnottomuudesta ja asuntopolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä tänään Sanomaton Painobaarissa klo 16.30.-17.30.