Viime syksystä asti on eletty energiakriisin aikaa, kun polttoaineiden hintojen lisäksi myös muun muassa sähkön kustannukset ovat nousseet. Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto vaatii emopuolue SDP:tä varmistamaan, ettei hallitus ylenkatso arjen huolia vaan edistää konkreettista kompensaatiomallia energiaköyhyyden estämiseksi. 

– Niin kutsuttu energiakriisi on tarkoittanut etenkin pieni- ja keskituloisille kylmää kyytiä ja kevyempää lompakkoa. SDP:n on työskenneltävä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eteen, eikä odoteltava, että joku hallituskumppani mahdollisesti tekisi niin. Nopean aikavälin toimena määräaikainen ja progressiivinen könttäsummapalautus toimii veronalennuksia paremmin, toteaa Perholehto.

Perholehto pitää ripeiden toimien lisäksi  tärkeänä, että kompensaatio kohdistuu oikein ja tukee nimenomaan alimpia tuloluokkia, eikä ole universaali tulonsiirto myös hyvin toimeentuleville. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on lausunnossaan kansallisesta tieliikenteen päästökaupasta todennut, että kotitalouden valinnoista irrallinen kertakorvaus ei vääristäisi ihmisten käyttäytymistä ja olisi helppo kohdistaa esimerkiksi tulotason mukaan.

– Veronalennus olisi yhteiskunnalle kallis ja yksilöiden kannalta tehottomampi keino tilanteeseen, jossa hintoja ohjaa pääosin maailmanmarkkinat. Sen heikkoutena on myös hankaluus säätää verotusta sellaiselle tasolle, joka kannustaisi yhä saavuttamaan päästövähennykset, mutta ei kurittaisi liikaa yksilöitä. Kompensaatiomalli vastaisi näihin tarpeisiin kohdennetummin, Perholehto päättää.