Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n puheenjohtaja Joona Räsänen haluaa kouluisännän jokaiseen peruskouluun ja toisen asteen oppilaitokseen. Räsäsen mukaan kouluisännän keskeisimpänä tehtävänä olisi oppilaiden tukena oleminen ja oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Kuuntelevan aikuisen roolin ohella kouluisäntä hoitaisi talonmiehelle tyypillisiä yleismiehen tehtäviä. Vastaavasta mallista on jo hyviä kokemuksia muutamasta Suomen koulusta.

– Kouluisäntä ratkaisisi monia koulujen arjen haasteita. Hän jututtaisi oppilaita ja katsoisi kaikkien perään. Tiukkapipoisen aikuisen sijaan, hän olisi henkilö, jota ei juostaisi pakoon kolttosten teon jälkeen. Myös mahdolliset kiusaamistapaukset ja oppilaan koulutyöhön liittyvät ongelmat kantautuisivat kouluisännän korviin ja vaikeuksiin voitaisiin tarttua yhdessä, Joona Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan keväällä käyty keskustelu koulujen työrauhasta oli osoitus padotuista ongelmista. Hänen mielestään arjen tarpeet ja tehdyt päätökset eivät kohtaa. Koulujen talonmies- ja siivouspalveluja on ulkoistettu kovaa vauhtia, samalla kun luotettavan aikuisen tarve on kasvanut. Ratkaisua ongelmaan voisi hakea kouluisännän avulla.

– Koulujen työrauhan parantamiseen tarvitaan konkreettisia malleja epärealististen ihannekuvien ja rankaisuun perustuvien keinojen sijaan. Tarvitaan pala mennyttä aikaa takaisin. Kouluisäntänä voisi toimia myös eläkeiän kynnyksellä oleva henkilö, jolla riittäisi edelleen työhaluja. Tärkeintä on, että kyseinen henkilö tuntisi kaikki oppilaat ja oppilaat vastaavasti tuntisivat hänet. Mielestäni jokaisella oppilaalla tulee olla uskottu aikuinen, jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä, Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen linjaa.