Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen esittää käänteistä starttirahaa helpottamaan yritysten omistajanvaihdoksia. Käänteisen starttirahan turvin omistajanvaihdostilanteissa luopuva yrittäjä voisi jäädä entiseen yritykseen ”mentoriksi” auttamaan uutta yrittäjää toiminnan alkutaipaleella. Käänteinen starttiraha olisi nykyisen starttirahan suuruinen ja se maksettaisiin luopuvalle yrittäjälle henkilökohtaisena veronalaisena tulona. Tuen saamiseksi uuden ja vanhan yrittäjän välillä tehtäisiin mentorointisopimus, johon molemmat osapuolet sitoutuisivat.

– Yrityksen omistajanvaihdos on eräs yrityksen elinkaaren kriittisimmistä vaiheista. Oikein suoritettuna se antaa uutta potkua yritykselle, mutta huolimattomasti valmisteltuna saattaa katkaista terveenkin yrityksen elämän aivan suotta. Käänteinen starttiraha olisi helppo keino sitouttaa luopuva yrittäjä auttamaan uutta yrittäjää toiminnan alkutaipaleella. Näin yhdenkään yrityksen ei tarvitsisi kaatua siksi, että yrittäjä vaihtuu, pohtii Räsänen.

Suomen yrityskenttä on murroksessa ja lähivuosina Suomessa tulee joka vuosi myyntiin lähes 3000 yritystä sen takia, että yrittäjä on jäämässä eläkkeelle. Sukupolvenvaihdos on edessä noin 1500 yrityksessä vuosittain.

– Jotta näiden yritysten tarjoamat työpaikat ja mahdollinen talouskasvu säilytetään, omistajanvaihdosten on onnistuttava. Käänteinen starttiraha olisi kustannustehokas apu omistajanvaihdoksiin ja se helpottaisi myös vanhan yrittäjän luopumisen tuskaa. Järjestely madaltaisi varmasti myös nuorten kynnystä lähteä yrittäjäksi, kun edellisen yrittäjän tuki olisi alussa tarjolla, päättää puheenjohtaja Räsänen.

Lisätiedot:
Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja
0505475590
joona.rasanen@demarinuoret.fi