Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen kannustaa työmarkkinaosapuolia aloittamaan neuvottelut keskitetystä palkkaratkaisusta. Räsänen puhui sunnuntaina Murikka-opistolla, jonne kokoontui satakunta Demarinuorissa ja ammattiyhdistysliikkeessä aktiivisesti toimivaa nuorta.

– Suomeen tarvitaan vahva kasvu- ja työllisyyssopimus, jonka pohjalle lähdetään rakentamaan uutta talouskasvua. Palkka- ja veroratkaisujen lisäksi sopimuspöytään on tuotava keskeisiä työelämän laatukysymyksiä. Jos työuriin halutaan vuosia lisää, on tehtävä työhyvinvointia koskevia avauksia, puheenjohtaja Räsänen vaatii.

Työhyvinvoinnin puutteet ovat kansantaloudellinen taakka. Räsänen viittaa Työterveyslaitoksen tutkimukseen, jonka mukaan ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen maksaa vuositasolla 21 miljardia euroa. Tämän luvun päälle lasketaan vielä sairaspoissaoloista koituva lasku.

– Panostukset työhyvinvointiin lisäävät tuottavuutta ja parantavat kilpailukykyä. On aivan selvää, että tämä heijastuu Suomen kansantalouden kasvuun. Työelämän laadun parantaminen ei saa jäädä työntekijäjärjestöjen sisäiseksi pohdinnaksi vaan työ on jalkautettava työpaikka- ja yritystasolle. Peräänkuulutan työnantajien vastuuta, työelämän laadun parantaminen on monessa suhteessa työnantajan käsissä. Berner Oy:ssa toteutettu hyvinvointiohjelma osoittaa, miten työuriin saadaan lisävuosia niinsanottuja pehmeitä keinoja käyttämällä. Bernerin esimerkistä soisi otettavan oppia. Eikö työkykyohjelmat ja säännölliset terveystarkastukset pitäisi kuulua kaikille työpaikoille? , puheenjohtaja Räsänen vetoaa.

Räsänen kummaksuu työurien pidentämisestä käytävää keskustelua.
– Tilastokeskuksen mukaan eläkeikäiset ja 20-24 –vuotiaat nuoret muodostavat vain 9 prosentin osuuden kaikesta työvoimasta. Suomen huoltosuhdetta ei siis pelasteta vaikka eläkeläiset jatkaisivat työntekoa kahdeksankymppisiksi ja opiskelijat revittäisiin koulunpenkiltä töihin. Koko työurakeskustelu vaikuttaa hölmöläisen peitonjatkamiselta. Työuran alku- ja loppupään sijaan on satsattava keskelle, eli työelämässä oleviin ihmisiin, Räsänen toteaa.