Koronavirus ja sen aiheuttama talouden hiljeneminen on tehnyt Marinin hallitusohjelman työllisyystavoitteen vaikeammaksi. Demarinuoret haluaa nostaa keskusteluun uudella työelämäohjelmallaan yrittäjyyteen ja työllisyyteen liittyviä kipukohtia sekä esittää niihin ratkaisuja. 

Ikäluokkien pienentyessä yhtenä tärkeimmistä työllistettävistä ryhmistä ovat nuoret. Nuorisotyöttömyys näkyy niin nuorten hyvinvoinnin tasossa, huoltosuhteessa kuin maahanmuuttajien kotoutumisessa uuteen maahan ja kulttuuriin.

”Suomi ei ole eurooppalaisittain ainoa maa, joka kamppailee rakenteellisten ongelmien, kuten korkean työttömyyden tai kestävyysvajeen kanssa. Hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että rakennamme kestävämpää työelämää, joka huomioi erilaiset elämäntilanteet. On korkea aika panostaa työhyvinvointiin, lisätä joustoja ja turvata riittävä toimeentulo muuttuvassa työelämässä”, toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

Työelämäohjelman yli 40 toimenpiteestä yksi koskettaa niitä ylioppilastutkinnon suorittaneita, jotka ovat jääneet vaille opiskelu- tai työpaikkaa. Koska ylioppilastutkintoa ei katsota työmarkkinatuen näkökulmasta riittäväksi koulutukseksi, nuorella ei ole lähtökohtaisesti oikeutta työmarkkinatukeen heti ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen. Tällä hetkellä 18-24 vuotiaiden nuorten karenssiaika on 5 kuukautta.

”Työelämän kestävyydessä on kyse myös oikeudenmukaisuudesta ja lainsäädännön valuvikojen korjaamisesta. Opiskelu- tai työpaikan saaminen ei ole aina itsestä kiinni ja siksi työmarkkinatuen odotusaika on nuorille kohtuuton”, Perholehto toteaa. 

“Onkin nyt entistä tärkeämpää, että nuorista pidetään huolta sekä nuorten työkykyä ja työllisyyttä tuetaan. Työelämäohjelmalla haluamme kantaa oman kortemme kekoon työllisyysasioista puhuttaessa ja ratkaisuja etsiessä”, päättää Demarinuorten yrittäjyys- ja työllisyystyöryhmän puheenjohtaja Jonne Nurmi.

Lisätietoja antaa:

Pinja Perholehto
Demarinuorten varapuheenjohtaja
p. 0400 596 521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi

Jonne Nurmi
Demarinuorten yrittäjyys- ja työllisyystyöryhmän puheenjohtaja
p. 040 742 9066
jonne.nurmi@gmail.com

Tutustu työelämäohjelmaan täältä.


Miten luet työelämäohjelmaa? 

Työelämäohjelma on jaettu kymmeneen kappaleeseen, joista jokainen käsittelee työelämää omasta näkökulmastaan. Alkuun jokaisessa kappaleessa on kuvailtu lyhyesti toimintaympäristöä ja Demarinuorten linjauksia. Lopuksi kappaleessa listataan toimenpiteet, joita Demarinuoret ehdottavat. 

Työelämäohjelman sisältö:

  1. Johdanto
  2. Ei-kokoaikaisten työsuhteiden ongelmat
  3. Työkyvyn parantaminen
  4. Työn ja opiskelun yhdistäminen
  5. Koulutus
  6. Palkkatuki
  7. Perhevapaat
  8. Yrittäjyys
  9. Maahanmuutto
  10. Kulttuuri ja urheilu