Olemme koonneet 17 konkreettista keinoa uudistaa verotusta. Suomen verojärjestelmä on monimutkainen yli 180 verotuen ja -vähennyksen vyyhti, joka maksaa veronmaksajille joka vuosi 27 miljardia euroa. Muitakin karsittavia verotukia ja -vähennyksiä sekä uudistuskohteita on, mutta koostimme tähän ne, jotka mielestämme on kiireellisintä uudistaa. Aiheiden puolesta riittää tutkittua tietoa.

Kokonaisuutemme lisää julkisen talouden tuloja yli neljällä miljardilla eurolla. Näitä kerättyjä verovaroja käytetään kohteisiin, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja köyhyyttä, edistävät talouden kehitystä ja innovaatiotoimintaa. Ehdotuksemme kohdistuvat veronkevennyksiin, sosiaaliturvan uudistamiseen, tutkimukseen, koulutukseen ja tuotekehitykseen sekä innovaatiotukiin (TEKES, VTT, yritysten ja korkeakoulujen yhteishankkeet).

Löydät listan kokonaisuudessaan täältä: Demarinuorten verouudistus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Q: Miksi haluatte muuttaa verotusta?

A: Verotus on kokonaisuus ja tärkeä asia sen vuoksi, että verot ovat ihmisten rahoja, joilla rahoitetaan muun muassa hyvinvointivaltion tärkeät palvelut, koulutus ja tulonsiirrot. Siksi on niin tärkeää, että verojärjestelmä on yksinkertainen ja ymmärrettävä ja verotus on oikeudenmukaista. Ilman suuria veronmaksajia ja isoa keskiluokkaa yhteiskunta ei toimisi näin hyvin. Suomen verojärjestelmästä on kuitenkin tullut monimutkainen yli 180 verotuen ja -vähennyksen vyyhti, joka maksaa veronmaksajille joka vuosi 27 miljardia euroa. Vuosien varrella on kasattu verovähennyksiä verovähennyksien päälle. Systeemi on byrokraattinen, vääristää kilpailua ja on mielivaltainen tuki suuryrityksille. Järjestelmän voittajia ovat ne, jotka osaavat optimoida. Aggressiivisen verosuunnittelun mahdollistaminen lisää eriarvoisuutta merkittävällä tavalla.

Q: Miksi haluatte nostaa ruoan, lääkkeiden, lehtien jne. hintaa?

A: Alemmat arvonlisäverokannat ovat kallis (2,9 mrd euroa) ja huonosti kohdentuva verotuki, josta hyötyvät euromääräisesti eniten suurituloisimmat, koska he kuluttavat myös eniten. Tutkijat ovat varsin laajalti sitä mieltä, että yhtenäinen arvonlisäverokanta olisi tehokkaampi tapa verottaa kulutusta ja että sosiaalipoliittiset tavoitteet on saavutettavissa paremmin muilla tavoin. Meidän mallissa yhteen arvonlisäverokantaan siirtyminen kompensoidaan alentamalla työn verotusta, panostamalla tuntuvasti sosiaaliturvan uudistamiseen Yleisturvaksi, panostamalla tutkimukseen ja innovaatioihin sekä poistamalla apteekkivero. Lisäksi on varmasti paikallaan harkita muitakin menetelmiä, kuten määräaikaista jakelutukea lehdille. Esimerkiksi Tanskassa on käytössä yksi 25 %:n arvonlisäverokanta. Me alentaisimme arvonlisäveron 22 %:iin.

Q: Miksi haluatte kiristää yrittäjyyden ja sijoittamisen verotusta?

A: Haluamme yksinkertaistaa verotukijärjestelmää reilumman kilpailun edistämiseksi. Samalla on perusteltua tehdä tuntuvia panostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. On tärkeää, että verotus on neutraalia eli tasapuolista, millä tarkoitetaan sitä, ettei verotus tarpeettomasti ohjaisi käyttäytymistä. Selkeämpi verojärjestelmä edistää reilua kilpailua ja vähentää niin valtionhallinnon kuin yritysten ja kansalaisten kohtaamaa byrokratiaa. Varallisuus- ja tuloeroja on kyettävä kaventamaan eikä se tapahdu vain toivomalla parasta. Hyvällä verojärjestelmällä on verotukia paljon paremmat mahdollisuudet vauhdittaa yhteiskunnallisten päämäärien ja politiikkatavoitteiden saavuttamista.

Q: Miksi ette puutu suoriin yritystukiin, maataloustukiin tai (you name it)

A: Olemme ehdottaneet 17 uudistuksen ohjelmaa, jossa karsitaan verotukia ja verovähennyksiä sekä tehdään muutama muukin uudistus. Listamme ei ole kaiken kattava, mutta se on perusteltu aloitus. Suomessa on aloitettava vihdoin verotukien järjestelmällinen arviointi. Osa verotuista ja -vähennyksistä on myös perusteltuja. Listaamamme asiat ovat sellaisia, joista voisi aloittaa selkeyttämisen. Myös muita yhteiskunnan epäkohtia on hyvä selvittää myöhemmin.

Q: Miksi haluatte leikata kilometrikorvauksia?

A: Emme halua leikata niitä kokonaan, vaan haluamme pienentää niitä. Nykyisellään kilometrikorvaukset ovat ylimitoitettuja ja kannustavat yksityisautoiluun. Sen sijaan pitäisi kannustaa käyttämään joukkoliikennettä. Tämä edellyttää myös sitä, että julkinen sektori investoi kunnolliseen joukkoliikenneinfrastruktuuriin. Samassa yhteydessä alennamme työn verotusta, joka osaltaan kompensoi kilometrikorvausten leikkausta.

Q: Miksi haluatte tuhota kaivosteollisuuden?

A: Emme ole tuhoamassa kaivosteollisuutta, mutta on aivan kestämätöntä, ettei kaivosten tarvitse maksaa louhimisesta maksua. Haluamme maltillisen kokoisen kaivosveron, jonka tuotosta osa ohjataan kaivospaikkakunnalle.

Q: Miksi haluatte säilyttää ay-liikkeen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden?

A: Korkea järjestäytymisaste on yhteiskunnan etu, ja siihen kannattaa kannustaa. Tulee muistaa, että etu koskee yhtä lailla myös työnantajajärjestöjä.