Kutsu Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXXII liittokokoukseen

Tervetuloa Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXXII liittokokoukseen 24.–26.5.2024 Lappeenrantaan! Kokous järjestetään Kehruuhuoneella (Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta). Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 24.5.2024 klo 14.00 ja kokous avataan klo 15.00.

Liittokokouksessa äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöt, osastot ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sääntöjen määräämällä tavalla seuraavasti:

  • Kukin piirijärjestö on oikeutettu lähettämään liittokokousta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän oman ja osastojensa yhteenlasketun jäsenmäärän perusteella yhden (1) edustajan jokaista omaa ja osastojensa alkavaa viittä (5) jäsentä kohti.
  • Kukin valtakunnallinen jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään yhden (1) edustajan jokaista alkavaa viittä (5) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa per valtakunnallinen jäsenjärjestö.
  • Kukin osasto voi lähettää liittokokoukseen yhden (1) edustajan.

Jäsenjärjestön nimeämän edustajan on oltava edustamansa jäsenjärjestön tai siihen jäsenenä kuuluvan osaston jäsen.

Jokaisen edustajan valtuus on osoitettava oikeaksi todistetulla piirijärjestön, valtakunnallisen jäsenjärjestön tai osaston valtakirjalla, jotka on toimitettava vähintään kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta liiton pääsihteerille.

Liittokokousedustajien valtakirjojen tulee olla perillä 3. toukokuuta aikana liiton pääsihteerillä.

Liiton jäsenjärjestöt ja niiden henkilöjäsenet voivat tehdä muutosehdotuksia asiakirjoihin ja aloitteita liittokokouksen käsiteltäviksi. Liittohallitukselle osoitetut muutosesitykset ja aloitteet on lähetettävä sääntöjen määräämän aikarajan mukaisesti kahta (2) kuukautta ennen kokousta eli viimeistään 24. maaliskuuta.

Materiaalit lähtevät kenttäkierrokselle helmikuun lopussa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, jotka löytyvät listattuna kokouskutsun toiselta sivulta. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään liittohallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi.

Lisätietoja saa omalta piirijärjestöltä sekä liiton toimistolta.

Helsingissä 26.1.2024
Liittohallitus
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Socialdemokratisk Ungdom rf