Työmarkkinakevät on ollut vilkasta, useampi palkansaajaliitto on bulevardilla
neuvottelemassa palkkaratkaisusta eikä työtaisteluilta ja niiden uhiltakaan ole vältytty.
Teknologiateollisuus ja Kemianteollisuus saivat molemmille osapuolille sopivan
palkkaratkaisun, jossa kokonaisvaikutus palkkoihin on yhteensä noin 7% ja tältä pohjalta
käydään nyt muidenkin liittojen palkkaneuvotteluita. Suomessa kuten koko Euroopassa jyllää
inflaatio ja palkansaajan ostovoima on heikentynyt merkittävästi. Tämän tulee näkyä myös
tulevissa palkkaratkaisuissa, ostovoiman syöksykierre on katkaistava ja yleisen palkkatason
on muutenkin noustava.

Kun palkkaneuvottelut eivät tuota tulosta, joudutaan käymään työtaisteluita. Moni
palkansaaja on tänä keväänä kohdannut mm. ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Sillä pyritään
antamaan painetta työnantajan suuntaan, duunarin jousto loppuu kun hänen työpanostaan
ei arvosteta tarpeeksi mm. riittävien palkankorotusten kanssa. Mikäli näillä toimilla ei saada
riittävää vaikutusta, joudutaan pohtimaan myös muita keinoja joista yksi suurimmista ja
vaikeimmista on lakko. Lakkoasetta ei haluta käyttää kovinkaan herkästi eikä lakko ole
koskaan tavoitetila kenenkään osalta. Siinä kärsii työnantaja, yhteiskunta sekä myös
työntekijä, joka joutuu turvautumaan usein palkkaa pienempään lakkoavustukseen.

Kuten aina lakonuhan alla, on työnantajapuolella käynnissä rikkurikampanjat, jossa yritetään
lahjoa työntekijöitä pois lakosta, käytetään vuokratyövoimaa ja teetetään töitä mm.
esimiesvoimin. Nyt on tullut ilmi myös tapauksia, jossa työnantaja on painostanut
työntekijöitä ja kysellyt aikooko hän lakkoilla. Ammattiliittojen lakkoinfoja on revitty pois
ilmoitustauluilta eikä työntekijöiden edunvalvojia ole päästetty kertomaan lakoista ja
juttelemaan työntekijöille. Tälläinen toiminta alkaa olemaan jopa lainsäädännön harmaalla
rajalla, lakko-oikeus ja vapaus järjestäytyä on universaali työntekijöiden perusoikeus.
Nyt on tärkeää tukea lakossa olevia työntekijöitä, jotta duunari saa ansaitsemansa
korotuksen. Ei tehdä itse lakonalaista työtä eikä asioida esimerkiksi lakon alaisissa
kaupoissa. Duunari on palkkansa ansainnut!

Satakunnan Demarinuoret