1. joulukuuta julkaistiin Suomen perustuslakia toteuttamaan oikeusministeriön toteuttama verkkopalvelu kansalaisaloite.fi. Taustalla palvelulla oli perustuslakiin 1. maaliskuuta 2012 voimaanastuneessa momentissa ”Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään”. Turkistarhauksen vastustajat innostuivat 50 000 nimeä keräämään jo ennen verkkopalvelun julkaisua, mikä mediassa noteerattiin laajasti. Kansalaisaloitteen vahvan ennakkolähdön jälkeen joulukuussa julkaistu verkkopalvelu jäi kuitenkin vähäisemmälle huomiolle.

Tammikuun lopussa kuohua. Aiemmat verkossa nimiä keräävät aloitteet olivat keränneet vain muutamia satoja tai tuhansia ääniä kuukauden tai kahden aikahaitarissa, kun maksimi haitari 50 000 keräämiselle oli kuusi kuukautta. Edes aloite kansanäänestyksen aloittamisesta EU:sta eroamiseksi ei tuntunut keräävän riittävästi tuulta purjeisiinsa. Aloite ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” sai kuitenkin sivuston kuhisemaan. Useita sivuja perusteluja ja lakitekstin muutoksia sisältävä aloite oli tönköstä otsikostaan huolimatta selkeästi aiempia huolellisemmin tehty. Aloitteella yllättäen ei pyritty Piraattipuoluemaiseen tekijänoikeudettomaan utopiaan, vaan aloitteella pyrittiin kumoamaan Lex Karpelan mukana tulleet aloitteessa ylimitoitetuiksi koetut tekijänoikeuslain rikkomisesta seuraavat rikosvastuut sekä muutama muu julkisessa keskustelussa esiin tullut tekijänoikeuslainsäädännön sudenkuoppa. Chisugaten yhä muistava verkkoyhteisö innostui aloitteesta välittömästi ja nimiä aloitteeseen kertyi päivässä jo muutama tuhat ja tällä hetkellä allekirjoituksia on reilu 15 000, mikä enteilee 50 000 allekirjoituksen olevan saavutettavissa kuudessa kuukaudessa. Aloitteen suosion myötä myöskin media on vähitellen heräilemässä.

Tekijänoikeusaloitteen varsinaisia tarkoitusperiä sen enempää kehumatta tai kritisoimatta toivoisi sen herättävän ihmiset kansalaisaloite.fi sivuston pariin. Sivustohan on valtion tuottamaksi verkkopalveluksi harvinaisen erinomaisesti toteutettu! Ulkoasu on selkeä ja tarkoituksenmukainen sekä toiminnot helposti löydettävissä ja nähtävissä. Allekirjoitusten verkkokeräys on viisaasti toteutettu vahvoilla varmenteilla (pankkitunnukset, mobiilivarmenne, varmennekortti). Adressit.com kun esimerkiksi on täynnä adresseja, joissa adressin on aloittanut Ismo Laitela ja ensimmäinen allekirjoitus kuuluu Urho Kekkoselle. Näiden allekirjoitusten suodatus nopeuttanee allekirjoitusten tarkistusurakka – tosin allekirjoituksia voi verkkopalvelun lisäksi yhäkin kerätä aloitteen tekijän niin halutessa verkkopalvelun ulkopuolellakin, joten kokonaan nimien tarkistukselta ei vältytä.

Kunnallispoliittisesti onkin mielenkiintoista, että tämän kuun aikana on ilmestymässä oikeusministeriön toimesta samoissa raameissa kehittyvä kuntalaisaloite.fi. Mahdollisuus kuntalaisaloitteiden tekoon on meillä jokaisella ollut jo toista vuosikymmentä. Oikeus joka kuitenkin on harvojen tuntema ja sitä harvempien käyttämä. Palvelulle onkin tilausta kunnallispolitiikkaan osallistumisen kynnyksen alentamiseksi. Palvelu on piakkoin täällä mutta ovatko kunnat valmiita? Palvelusta olisi syytä ottaa koppi ja jopa mainostaa kunnassa uutta helppoa aloitteentekokanavaa ja mahdollisuutta kerätä aloitteelleen muiden kuntalaisten taustatukea ennen sen käsittelyyn toimittamista.

Tämänhetkinen politiikankenttä on harvainvaltaa; vain suurimmissa vaaleissa enemmän kuin joka toinen suomalainen aktivoituu poliittisesti edes yhden äänen antamisen ajaksi. Aktiivinen poliittinen vaikuttaminen ei ikinä ole ollut massojen harrastus. Ehkäpä tällaisista verkkopalveluista olisi uinuvien herättelyyn? Muutamalla klikkauksella kotikoneelta käsin voi antaa tukensa uuden curling-hallin rakentamiseksi ja samalla ehdottaa vanhan hevospoolokentän korjauttamista. Ehkäpä jopa joku yleisönosaston vastarannan kiiskistä intoutuisi tarjoamaan oikeita toimenpide-ehdotuksia?

Eetu Mattila, piirihallituksen varajäsen