Tässä blogikirjoituksessa viitataan Demarinuorten SDP:n puoluekokoukselle jättämään puoluekokousaloitteeseen ”Velkaantuneiden nuorten aseman parantaminen”. Voit tutustua aloitteeseen kokonaisuudessaan täältä.

Suurimmalla osalla meistä tulee joskus eteen tilanne, jolloin tarvitsee lainaa. Silloin tarvitaan kykyä arvioida, riittääkö omat tulot lainan ja korkojen takaisinmaksuun. Aina elämä ei kuitenkaan mene niin kuin on suunnitellut. Uusien työttömien ja lomautettujen määrä on tällä hetkellä nousussa koronakriisin takia. Pienituloisten talouksien tilanne voi koitua erittäinkin haastavaksi. Velkaneuvonnan ohje on, että tiukan paikan tullen ei saisi missään nimessä ottaa lisää velkaa. Unohdetaan korona nyt kuitenkin hetkeksi ja palataan jo ennen koronakriisiä ylivelkaantuneiden tilanteeseen. 

Elämme luottoyhteiskunnassa, jossa lainan saa helposti vaikka kotisohvalta käsin ilman, että tarvitsee perustella kenellekään, miksi lainaa tarvitsee – luottotietojen tulee toki olla kunnossa. Velkaantumisriskissä ovat erityisesti nuoret aikuiset ja pienituloiset. Vähäinen koulutus lisää edelleen riskiä.

Nuorten talousosaamiseen panostetaan ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä, mutta se ei yksinään riitä jo olemassa olevien ylivelkaantuneiden tilanteisiin. Kun velkaantuneen nuoren ongelmat kasautuvat, myös tulevaisuudennäkymät muuttuvat epävarmemmiksi. Viimesijaisena keinona velkatilanteen hallintaan saamiseksi on velkajärjestely. Velkajärjestelyyn pääsemisen kynnys on kuitenkin nuorille henkilöille edelleen korkealla, vaikka sitä on yritetty madaltaa – viimeksi vuonna 2014. 

Vuonna 2014 velkajärjestelylain uudistamisen yhtenä painopisteenä oli velkaantuneiden nuorten aseman parantaminen. Tuolloin Lapin yliopiston prosessioikeuden professorina toimineen Tuula Linnan mukaan tämän erityisaseman toteaminen jäi melko vaikutuksettomaksi (Linna, Nuori velkajärjestelyssä – Fresh start vai syrjäytyminen, s. 27). Valmistelussa oli esillä monia hyviä ehdotuksia, jotka lopulta kaatuivat ja muutokset nuorten aseman parantamiseen jäivät niukoiksi. Sen sijaan, että velkaantuneiden nuorten ongelmien ratkaisemiseen olisi pureuduttu kokonaisvaltaisesti, päädyttiin lainsäädäntöön tekemään muutama paikkaus (mm. velkajärjestelylain 10 §:n 7 kohta ja 9 a §). Nyt osa näistä esityksistä on jälleen listattuna Demarinuorten puoluekokousaloitteessa. 

Ensinnäkin Demarinuorten mielestä päätoiminen opiskelu ei saa estää ammattia vailla olevan nuoren pääsyä velkajärjestelyyn. On tietenkin järkevää, että ennen velkajärjestelyä täytyy hakea aina ensin ratkaisua vapaaehtoisista velkojen järjestelykeinoista. Näitä voivat olla esimerkiksi kunnan sosiaalinen luotto ja Takuusäätiöltä saatu takaus. Sosiaalisen luoton alueellinen saatavuus on kuitenkin erittäin huono, sillä sitä tarjoaa vain noin 30 kuntaa. Marinin hallitusohjelman mukaan sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamista kuitenkin selvitetään. Eteen voi silti tulla helposti tilanne, ettei vaihtoehtoisista keinoistakaan ole hyötyä –  nuori on näin tiputettu yhteiskunnan suojajärjestelmien ulkopuolelle kertaheitolla. Toisaalta vaikka nuori pääsisi velkajärjestelyyn, velkajärjestely saattaa johtaa maksuohjelmaan, joka ei mahdollista ammattia vailla olevan nuoren opiskelua maksuohjelman aikana (kts. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 7 §). Tällainen opiskelun estäminen kuulostaa hieman kyseenalaiselta. 

Emme myöskään halua puoluekokousaloitteellamme antaa sellaista viestiä, että nuoren mahdollisesti piittaamatonta ja vastuutonta velkaantumista pitäisi katsoa läpi sormien. Tämähän on jo siis yleinen velkajärjestelyyn pääsyn este (kts. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 10 § 7 kohta). Tosin voidaan kysyä, onko tällaiselle säännökselle edes tarvetta – nostakoon nimittäin se henkilö ensimmäisenä kätensä, joka ihan tarkoituksellaan ylivelkaantuu. Ironisesti voisi todeta, että tämän säännöksen tarkoituksena on ollut pikemminkin sanoa, että “tyhmästä päästä kärsii koko ruumis”. En kuitenkaan usko, että me haluamme yhteiskunnan sanovan näin sille nuorelle, joka on syystä tai toisesta ajautunut kyseiseen tilanteeseen. Jokainen meistä tekee jossain vaiheessa elämässään virheitä.

Luulisi, että nuoren elämän saaminen hallintaan olisi sekä nuoren että yhteiskunnan näkökulmasta paljon tärkeämpi tavoite kuin rankaiseminen mahdollisesta osaamattomuudesta hoitaa raha-asioita. Velkatilanteen saaminen hallintaan antaisi paremmat mahdollisuudet oman elämän rakentamiselle. Ei päästetä nuoria putoamaan yhteiskunnan ulkopuolelle!

Jere Mattila
Demarinuorten poliittinen suunnittelija

 


Demarinuorten kannat lyhyesti velkaantuneiden nuorten aseman parantamiseksi:

  • Aloitetaan kokonaisvaltainen uudistus velkaantuneiden nuorten ongelmien ratkaisemiseksi.
  • Annetaan koko velkajärjestelylaissa erityishuomio sille, että velallinen on nuori.
  • Otetaan velkajärjestelyyn pääsemisen esteiden arvioinnissa yleisesti huomioon henkilön nuori ikä.
  • Rinnastetaan ammattia vailla olevan nuoren opiskelu työn tekemiseen maksuohjelman aikana.
  • Otetaan käyttöön kannustava maksuohjelma, jossa työn tekeminen maksuohjelman aikana lyhentäisi maksuohjelmaa jokaiselta suorituskuukaudelta.

Tiesitkö?

Käsitteitä:

Velkajärjestelyn termit ovat iästä riippumatta monelle tuntemattomia ja kun niiden tunteminen tulee ajankohtaiseksi, ahdistus omasta taloudellisesta tilanteesta saattaa olla jo suuri. Alla lyhyesti keskeisimmät käsitteet: 

  • Velkajärjestely: Velkajärjestelyssä velkoja maksetaan oman maksukyvyn mukaan tavallisesti kolmesta viiteen vuotta ja loput, maksamatta jääneet velat saa anteeksi.
  • Maksuohjelma: Maksuohjelmasta ilmenevät hakijan tulot, menot, varallisuus, velat ja velkojen maksuaikataulu.
  • Velkajärjestelyyn pääsemisen esteet: Velkajärjestelylaissa on mainittu erilaisia esteitä, joiden vuoksi velkajärjestelyyn ei pääse (esim. velallisella on huomattavasti lähiaikana otettuja kulutusluottoja ja velkaantuminen johtuu omasta huolimattomuudesta).

Velkajärjestelystä lyhyesti: 

Takuusäätiö: https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/ratkaisuja-velkaongelmiin/hae-velkajarjestelya-tuomioistuimesta

Kuluttajaliitto: https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/oman-talouden-hallinta/velkaantuminen-ja-maksuhairiot/velkajarjestely/

Oikeusapu: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta/velkajarjestely.html