Demarinuorten ja SONKin julkilausuma SDP:n 46. puoluekokoukselle: 

Demarinuoret ja SONK haluavat muistuttaa puoluetta nuorten syrjäytymisestä ja eriarvoisuudesta etenkin nyt, kun puolue on hallitusvastuussa. Globaali koronakriisi on heikentänyt nuorten työllisyyttä ja toimeentuloa entisestään. Haluamme, että yhteiskuntaa jälleenrakennettaessa Suomi ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja puuttuu jo syrjäytyneiden tilanteisiin. Haluamme myös, että Suomi panostaa osaamiseen ja houkuttelee kansainvälisesti lisää osaajia, tutkijoita ja työntekijöitä. 

Velkaantuminen, työttömyys ja välivuodet merkitsevät nuoren kohdalla erityistä syrjäytymisvaaraa. Emme voi jatkuvasti paikkailla järjestelmän epäkohtia, vaan meidän täytyy pureutua nuorten arkeen kokonaisvaltaisemmin.

“Ammattia vailla olevan ja velkaantuneen nuoren opiskelu ei saisi missään tapauksessa estää pääsyä velkajärjestelyyn. Nuorten velkaongelmiin on puututtava kokonaisvaltaisesti sekä järjestelmätason muutoksin että talousosaamista kasvattamalla”, toteaa SONKin puheenjohtaja Heidi Miettinen.  

Demarinuoret ja SONK muistuttavat, että koulutuksen on oltava kaikille Suomessa maksutonta – myös EU- ja ETA -maiden ulkopuolisille opiskelijoille.  

“Maksuton koulutus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita ja tarvitsemme yhä enemmän monipuolista kansainvälistä osaamista. Lukukausimaksut eivät edesauta tätä kehitystä. SDP:n ajaman koulutuksen kunnianpalautuksen on tarkoitettava lukukausimaksujen poistamista EU- ja ETA -maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta”, vaatii Demarinuorten varapuheenjohtaja Pinja Perholehto

Panostukset osaamiseen ja nuorten tulevaisuususkon vahvistaminen ovat tärkeitä vakaan yhteiskunnan kehityksen edellytyksiä. Onko SDP valmis lupaamaan, ettei Suomeen synny uutta kadotettua sukupolvea?

Lisätiedot:

Heidi Miettinen, puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry
heidi.miettinen@sonk.fi, 045 1129 299

Pinja Perholehto, varapuheenjohtaja
Demarinuoret – Sosialidemokraattiset Nuoret ry
pinja.perholehto@demarinuoret.fi, 040 0596 521