Tänään 25.11 vietetään Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women korostaa riittävän rahoituksen turvaamista sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien palvelujen turvaamiseksi.

Perheväkivallan historia Suomessa on synkkä eikä sitä ole saatu kitkettyä tänäkään päivänä. Apua tarjoavat tahot, kuten ensi- ja turvakodit, tekevät tärkeää työtä yhteiskunnan rinnalla, jotta erityisesti naisten turvallisuutta pystyttäisiin parantamaan. Ensi- ja turvakodit auttavat vuodessa yli 10 000 apua hakevia, usein vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä, jotka kärsivät mm. väkivallasta, päihteistä tai mielenterveysongelmista.

Länsi-Suomen Demarinuoret vetoavat koko poliittiseen kenttään, jotta ensi- ja turvakotien riittävistä resursseista huolehditaan ja että lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen laatu ja määrä turvataan maanlaajuisesti.

Lisätietoja:
Jonne Nurmi
Puheenjohtaja
0407429066