Kokoomusnuoret, PS-Nuoriso, Demarinuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret, RKP-nuoret, KD Nuoret ja Liike Nyt Nuoret ovat huolestuneita vallan keskittymisestä harvoille poliitikoille siitä huolimatta, että valtaa on pyritty hajauttamaan.

Sote-uudistuksen myötä luotiin uusi hallinnon taso, hyvinvointialueet, jonka edustajat valitaan yleisillä vaaleilla samaan tapaan kuin kunnanvaltuustoon tai eduskuntaan. Tämä on johtanut siihen, että kunnalliset, alueelliset ja valtiolliset luottamustoimet ovat kasautuneet samoille ihmisille sen sijaan, että valta jakautuisi tasaisemmin alemmissa hallinnon tasoissa.

”Katsomme, että vallanjaon vääristymisen lisäksi nämä niin kutsutut ”triplamandaatit” johtavat väistämättä kansanedustajien passivoitumiseen kunta- tai aluetasolla, sillä heidän on pakko priorisoida ajankäyttöään. Tällöin edustajat vievät paikan paikallisilta toimijoilta, joilla olisi aikaa ja tahtoa vaikuttaa paikallistasolla”, toteavat järjestöjen puheenjohtajat.

Esitämme vaaleilla valittavien luottamustoimien rajaamista siten, että henkilö voi toimia samanaikaisesti enintään kahdessa luottamustoimessa, kun kyseessä on kunnanvaltuusto, aluevaltuusto tai eduskunta. Tämä ei rajoita heidän vaalikelpoisuutta, vaan ylimääräisestä luottamustoimesta luovuttaisiin vasta vaalien jälkeen.

 

Lisätietoja:

Emilia Kangaskolkka
1. varapuheenjohtaja, Demarinuoret

emilia.kangaskolkka@demarinuoret.fi

+358 45 1149034