Hae vaikuttamaan ja toimimaan Allianssissa!

Allianssin luottamushenkilönä toimiminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa Allianssin toimintaan ja nuorisoalan kehittämiseen. Jaostot, teemaryhmät ja Nuorisotyö-lehden toimitusneuvosto edistävät Allianssin strategian toimeenpanoa ja strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä tukevat Allianssin työtä.

Allianssin luottamushenkilönä toimiminen antaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan nuorten oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen, verkostoitumaan muiden nuorisotoimijoiden kanssa sekä kartuttamaan omaa osaamistaan nuorten oikeuksiin liittyen.

Jaostojen, teemaryhmien ja toimitusneuvoston toimikausi on yksi vuosi. Kokouksia järjestetään ryhmästä riippuen 4-6 vuodessa ja ne järjestetään Helsingissä Allianssi-talolla.

Vuodelle 2015 Allianssiin valitaan seuraavat luottamustoimielimet:

– nuorisotyön jaosto
– kansainvälisen politiikan jaosto
– osallisuusteemaryhmä
– yhdenvertaisuusteemaryhmä
– Nuorisotyö-lehden toimitusneuvosto

Mikäli olet kiinnostunut Allianssin luottamustoimista, toimita vapaamuotoinen hakemuksesi Demarinuorten pääsihteeri Miikka Lönnqvistille maanantaihin 17.11. klo 16.00 mennessä. Mainitse hakemuksessasi mihin jaostoon tai teemaryhmään haet.

Lisätiedot: Miikka Lönnqvist, miikka.lonnqvist(at)demarinuoret.fi