Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö DEMO ry. järjestää opintomatkan Sloveniaan 19.–26.5. Opintomatka on osa DEMO ry:n Youth in Action hanketta , joka kokoaa nuoria yhteen Suomesta, Sloveniasta, Bangladeshista ja Nepalista.

Projektin läpileikkaavana teemana on, millaisia rakenteita nuorten osallistumiseen on, millaisia keinoja nuorilla on vaikuttaa ja tukeeko tai vastustaako valtio nuorten vaikuttamista. Slovenian opintomatka on hankkeen viimeinen ja sen erityisteemana on suunnitelmallinen vuoropuhelu (structured dialogue), nuorisopolitiikan rakenteet ja EU-vaalit.

Opintomatka koostuu seminaareista, työpajoista ja keskusteluista. Lisäksi osallistujalta edellytetään aktiivisuutta ennen opintomatkaa sekä opintomatkan jälkeen. Osallistujien tulee olla mukana koko projektin kirjallisen julkaisun toteuttamisessa ja opintomatkan jälkeen yhteisen seminaarin järjestämisessä.

Opintomatka on osallistujalle maksuton. Demarinuorilla on mahdollisuus esittää omaa osallistujaa DEMO:lle, joka tekee lopullisen valinnan. Laita hakemuksesi ja CV 29.3. mennessä sähköpostilla elisa.selinummi(a)demarinuoret.fi.

Paikkojen täyttämisessä käytetään seuraavia kriteereitä:

  • ikä 18-30 vuotta
  • henkilö ei ole aikaisemmin osallistunut Demon opintomatkalle
  • sitoutuminen projektin aktiviteetteihin ja tavoitteisiin ennen ja jälkeen matkan
  • aktiivisuus poliittisessa nuoriso-/opiskelijajärjestössä
  • suomalaisen nuorisopolitiikan rakenteiden tunteminen
  • valmius jakaa omaa oppimista ja kokemuksia omassa järjestössä
  • kyky monikulttuurisessa ryhmässä toimimiseen