Demarinuorten kattojärjestö Euroopassa on ECOSY – Young European Socialist. ECOSY:n liittokokous eli kongressi kokoontuu Ruotsissa, Bommersvikissa 7.-10.3. Kokouksessa päätetään järjestön poliittisista linjoista, tulevasta toiminnasta ja henkilövalinnoista tulevalle kaudelle. ECOSY:n kongressi on loistava mahdollisuus päästä mukaan vaikuttamaan ja tapaamaan tovereita ympäri Euroopan. Kokouksessa on osallistujia jokaisesta ECOSY:n jäsenmaasta ja – järjestöstä.

Demarinuoret lähettää kokoukseen oman delegaation ja nyt on mahdollisuus hakea mukaan edustamaan järjestöä. Edustajalta edellytetään vahvaa kielitaitoa (kokouskieli on englanti), sitoutumista delegaation toimintaan, kiinnostusta kansainväliseen politiikkaan ja kokemusta poliittisesta vaikuttamisesta liittokokouksessa. Delegaatio kokoontuu muutaman kerran ennen kokousta ja osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista myös valmistelevaan työskentelyyn.

Kokouksen osallistumismaksu Demarinuorten delegaation jäsenelle on 50 euroa, mikä sisältää matkat, majoituksen sekä ruokailut.

Haku on päättynyt. Liittohallitus päättää delegaation kokoonpanosta tammikuun kokouksessa ja päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Demarinuoret hakee myös edustajaa ECOSY:n valtuustoon. Lue lisää täältä.

Lisätietoja kongressista ja hausta:
Elisa Selinummi
Poliittinen sihteeri (KV-vastaava)
elisa.selinummi@demarinuoret.fi
0400 671 203

Lue lisää ECOSY:n toiminnasta: http://www.youngsocialists.eu/