Oletko tiedostava, avoin ja kansainvälisesti suuntautunut? Kiinnostavatko nuorten ihmisten oikeudet työelämässä? Haluaisitko osallistua laajaan pohjoismaiseen koulutukseen, joka vie sinut lopulta Etelä-Afrikkaan asti? Hae nuorten ay-aktiivien globaalikoulutukseen Etelä-Afrikkaan!

Työväen Sivistysliitto TSL järjestää Nuorten Globaalikoulutuksen (Youth Global Awareness Nordic School) 2.–15.11.2014 (pitkän matkan vuoksi lähtö on 1.11. ja paluu 17.11.) Kurssille tulee osallistujia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomalaisista osallistujista matkaan lähtee yksi Demarinuorten ja yksi SONKin edustajana.

Vaatimukset osallistujalle ovat:
– 20-30 vuoden ikä
– hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito (kurssi pidetään englanniksi ja lopputyö tulee sekä kirjoittaa että esitellä suullisesti englannin kielellä)
– aktiivinen toiminta Demarinuorissa tai SONKissa
– sopeutuvuus, joustavuus, aktiivisuus eikä tule hätkähtää pienestä
– Lisäksi arvostamme perustietoja ja – ymmärrystä kansainvälisistä asioista ja ammattiyhdistysliikkeestä

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan maailmaa globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssin jälkeen he ymmärtävät globaalin talouden toimintaa, löytävät ratkaisuja uuden epätyypillisen talouden ammattiyhdistyksille tuomiin haasteisiin sekä tuntevat oman liittonsa toiminnan. Lisäksi kurssilla luodaan hyviä kansainvälisiä verkostoja.

Kurssi koostuu neljästä osasta:
1. Esitapaamien Suomessa: tutustuminen ja perehtyminen Etelä-Afrikkaan (kesäkuu 2014)
2. Pohjoismainen verkkokurssi: 5–10 tuntia työskentelyä verkossa yhdessä muiden osallistujien kanssa (ensimmäinen tehtävä elokuussa, toinen lokakuussa)
3. Kurssi Etelä-Afrikassa 2.–15.11.2014. (Lähtö 1.11., paluu 17.11.)
4. Kurssiin sisältyy kolmen päivän työharjoittelu ammattiyhdistysliikkeessä tai kansalaisjärjestössä Etelä-Afrikassa.

Viikonloppu 8. – 9.11. on vapaa-aikaa. Majoitus on varattuna myös tuolle ajalle, mutta muuten osallistujat vastaavat viikonlopun aikana itse ohjelmastaan ja ruokailuistaan.

Kurssin aikana suoritetaan lopputyö. Lopputyön on tarkoitus tukea edustettavan järjestön (SONKin tai Demarinuorten) tarpeita. Lopputyö voi olla esimerkiksi lehtiartikkeli, video, valokuvanäyttely, blogi, kotimaassa järjestettävä seminaari – vain mielikuvitus on rajana. Kurssille osallistuminen sitoo lähtijää antamaan kurssilla saadun osaamisensa järjestön käyttöön kohtuullisuuden rajoissa myös ensi vuonna.

Hakuohjeet:
Demarinuorten ja SONK järjestää yhteisen haun. Edustajat matkalle valitaan kuitenkin siten, että molemmat järjestöt valitsevat hakijoista oman edustajansa. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 10.4.2014 sähköisesti Demarinuorten KV-sihteerille elisa.selinummi@demarinuoret.fi.

Valinnat tehdään huhtikuussa ja niistä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoituksen yhteydessä on vielä mahdollista peruuttaa osallistuminen mutta sen jälkeen osallistuminen on sitova. TSL maksaa Demarinuorten ja SONKin edustajalle kurssin osallistumismaksun, matkat sekä majoituksen. Osallistuja maksaa itse ruoka- ja käyttörahansa.

Lisätietoja kurssista:
Elisa Selinummi, elisa.selinummi@demarinuoret.fi
Anni Lahtinen, paasihteeri@sonk.fi