Demarinuorten kattojärjestö Euroopassa on Young European Socialists. YESin liittokokous eli kongressi kokoontuu Sveitsissä Winterthurissa 9.-12.4. Kokouksessa päätetään järjestön poliittisista linjoista, tulevasta toiminnasta ja henkilövalinnoista tulevalle kaudelle. YESin kongressi on loistava mahdollisuus päästä mukaan vaikuttamaan ja tapaamaan tovereita ympäri Euroopan. Kokouksessa on osallistujia jokaisesta YESin jäsenmaasta ja – järjestöstä.

Demarinuoret lähettää kokoukseen oman delegaation ja nyt on mahdollisuus hakea mukaan edustamaan järjestöä. Edustajalta edellytetään vahvaa kielitaitoa (kokouskieli on englanti), sitoutumista delegaation toimintaan, kiinnostusta kansainväliseen politiikkaan ja kokemusta poliittisesta vaikuttamisesta liittokokouksessa. Delegaatio kokoontuu muutaman kerran ennen kokousta ja osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista myös valmistelevaan työskentelyyn.

Kokousedustajilta ei peritä osallistumismaksua. Edustajille maksetaan osallistuminen, matkat, majoitus sekä kongressin ohjelmaan sisältyvät ateriat.

Laita vapaamuotoinen hakemus 19.2. mennessä. Liittohallitus päättää delegaation kokoonpanosta helmikuussa ja päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Demarinuoret hakee myös edustajaa YESin valtuustoon. Lue lisää täältä.

Lisätietoja kongressista ja hausta:
Elisa Selinummi
KV-sihteeri
elisa.selinummi@demarinuoret.fi
0400 671 203