Haku Kalevi Sorsa -säätiön, Demarinuorten ja Sosialidemokraattisten opiskelijoiden kesäkouluun eriarvoisuudesta on nyt auki: https://forms.gle/ufaqWVKAs6HjcC739

Haku päättyy 15.5.2020 klo 23.59.

Kesäkoulu järjestetään 14.–16.8.2020 Työväen Akatemialla Kauniaisissa. Kesäkoulussa käsitellään muun muassa ihmisen ominaisuuksiin kuten vammaisuuteen, seksuaalisuuteen ja ihonväriin liittyvää eriarvoisuutta, verkkovihaa eriarvoistavana tekijänä, tulo- ja varallisuuseroja, koulutusjärjestelmän eriytymistä ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta. Kesäkoulussa syvennytään myös keinoihin eriarvoisuuden vähentämiseksi.

 

Kesäkoulun pääluennon pitää tohtori Abigail McKnight London School of Economicsista. Hän on Centre for Analysis of Social Exclusion -tutkimusyksikön varajohtaja. Kesäkoulussa hän luennoi köyhyyden ja eriarvoisuuden välisestä suhteesta. Miten köyhyys ja eriarvoisuus liittyvät toisiinsa? Millaista empiiristä todistusaineistoa on siitä, että köyhyyden vähentäminen edellyttää myös eriarvoisuuden vähentämistä? Mitkä mekanismit sääntelevät köyhyyden ja eriarvoisuuden välistä suhdetta? Millaisia politiikkavaihtoehtoja on olemassa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseksi?

 

Kesäkoulun muut puhujat ovat suomalaisia tutkijoita, poliitikkoja ja järjestöjen edustajia. Mukana keskustelemassa ja luennoimassa ovat muun muassa:

Apulaisprofessori Venla Bernelius Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutista. Bernelius on tutkimuksessaan keskittynyt segregaatioon, tarkastellen erityisesti koulutusjärjestelmään sisältyviä eriytymistä aiheuttavia mekanismeja.

Yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi Tampereen yliopistosta. Hirvilammi luennoi ekohyvinvointivaltion mahdollisuudesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä sen edellytyksenä.

Tutkijatohtori Julian Honkasalo Helsingin yliopistosta. Honkasalo on tutkimuksissaan perehtynyt verkkovihaan eriarvoistavana tekijänä.

Sosiaalityön professori Johanna Kallio Turun yliopistosta. Kallio on perehtynyt sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen ja sosiaaliseen liikkuvuuteen. Kesäkoulussa hän luennoi huono-osaisuuden ylisukupolvisuudesta.

Työelämäprofessori Olli Kangas Turun yliopistosta. Olli Kankaalla on pitkä ja kansainvälinen ura sosiologian ja sosiaalipolitiikan parissa. Suomessa hän on tullut suurelle yleisölle tutuksi perustulokokeilun johtajana.

Akatemiatutkija Hanna Kuusela. Kuusela puhuu kesäkoulussa yhdessä Anu Kantolan kanssa kirjoittamastaan Huipputuloiset-kirjasta, joka tarkastelee haastatteluin suomalaisten huipputuloisten näkemyksiä vauraudesta ja yhteiskunnasta. 

Matti Tuomala, taloustieteen emeritusprofessori. Tuomala on perehtynyt kattavasti tulo- ja varallisuuseroihin, ottaen erityisesti huomioon kaikkein rikkaimpien osuuden kasvun väestössä.

Lisäksi rasismista, vammaisuudesta ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista puhuvat asiantuntija ja aktivisti Michaela Moua, Kynnys ry:n puheenjohtaja Antti Tuononen sekä koulutussuunnittelija Marita Karvinen Setasta.

Puhujalista saattaa täydentyä.

 

Kesäkouluun kuuluu kaksi tapaamista: viikonloppu 14.–16.8.2020 Työväen Akatemialla Kauniaisissa (os. Vanha Turuntie 14) sekä ennakkotapaaminen perjantaina 5.6.2020 klo 15–20 Helsingissä. Osallistujilta edellytetään osallistumista molempiin tapaamisiin sekä perehtymistä ennakkomateriaaleihin (ks. alla).

Kesäkoulu on osallistujille maksuton. Osallistujille tarjotaan matkakorvaukset (halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan), majoitus sekä ruokailut.

Osallistujat kesäkouluun valitaan hakemusten perusteella. Kurssille haetaan täyttämällä hakulomake osoitteessa https://forms.gle/ufaqWVKAs6HjcC739 viimeistään 15.5.2020. Kurssi on tarkoitettu kaikille eriarvoisuudesta kiinnostuneille riippumatta poliittisesta suuntautumisesta. Kurssin osallistujat saavat osallistumisestaan todistuksen.

Lisätiedot:

Käytännön järjestelyt:

Kia Koskelin, kia.koskelin@demarinuoret.fi, 044 580 8017

Ohjelma:

Maija Mattila, maija.mattila@sorsafoundation.fi, 050 575 1338

 

Ennakkomateriaalit:

Antti Kauppinen (2020): Mistä puhumme, kun puhumme eriarvoisuudesta? Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö.

https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/02/Kauppinen_web.pdf

Göran Therborn (2014): Eriarvoisuus tappaa. Tampere: Vastapaino.

Mikäli sinulla ei ole pääsyä Therbornin kirjaan, voit katsoa Therbornin luennon kirjansa pohjalta tästä: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/300adb90-8d91-41fd-9d1d-a3b2f01c32af

 

Koronavirukseen liittyvä huomautus:

Kesäkoulun järjestämisessä otetaan huomioon ajantasaiset ohjeet ja rajoitukset liittyen koronavirukseen. Tällä hetkellä yli 10 hengen kokoontumiset eivät ole sallittuja ja Uusimaa on eristetty muusta Suomesta. Kesäkoulua on suunniteltu olettaen, että elokuussa rajoitukset ovat poistuneet. Seuraamme maan johdon ja viranomaisten tiedotusta tiiviisti ja toimimme ohjeiden, suositusten ja rajoitusten mukaisesti. Ennakkotapaaminen saatetaan joutua järjestämään etätapaamisena ja myös muutokset elokuun koulutusviikonloppuun ovat mahdollisia