Demarinuorten Euroopan kattojärjestön YES:in kongressi järjestetään 19.-22.10. Barcelonassa. Kokouksessa päätetään järjestön poliittisista linjoista, tulevasta toiminnasta ja henkilövalinnoista tulevalle kaudelle.

Kongressissa pääset tutustumaan tovereihin ympäri Eurooppaa ja harjoittelemaan kansainvälistä vaikuttamista. Edustajalta edellytetään kiinnostusta kansainväliseen työhön ja kohtuullista englannin kielen taitoa sekä sitoutumista delegaation toimintaan. Delegaatio kokoontuu ennen kokousta etänä muutamia kertoja ja valituilta edustajilta edellytetään osallistumista tapaamisiin.

Demarinuoret valitsee delegaatioon korkeintaan 5 delegaattia. Delegaatioon voi hakea täyttämällä tämän lomakkeen 20.8. mennessä. Liiton työvaliokunta/liittohallitus päättää delegaation kokoonpanosta. Päätökset tehdään viikolla 34 (21.-27.8.)

Lisätietoja:

Kalle Virtanen
Demarinuorten poliittinen suunnittelija
kalle.virtanen@demarinuoret.fi
050 5404 318