Oletko harkinnut uraa poliitikkona tai järjestöalan ammattilaisena työväenliikkeessä? Oletko kaivannut aikaa ja apua kehittää kykyjäsi poliittisena ja järjestöllisenä toimijana? Kaipaatko samanlaisen urasuunnitelman tehneen porukan tukea ja seuraa? Nyt sitä olisi tarjolla.

SDP järjestää yhdessä TSL:n, Työväen Akatemian, Voionmaan Opiston ja Palkansaajien Opintoyhdistyksen kanssa koulutusjakson, jonka avulla poliittista ja järjestöllistä uraa työväenliikkeessä suunnittelevat voivat syventää omaa osaamistaan ja kerätä kokemusta työväenliikkeen poliittisesta ajattelusta ja työväenliikkeessä työskentelemisestä.

Koulutuksen sisältö
Poliittinen ja järjestöllinen työ on ennen kaikkea ihmissuhde- ja vuorovaikutustyötä johon poliittinen sisältö oleellisesti kuuluu. Poliittisessa ja järjestöllisessä työssä tarvitaan laajaa osaamista ihmisten innostamisesta ja osallistamisesta, yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä tietoa kulttuureista ja osallisuudesta.

Opintojen keskeiset sisällöt
Polikossa tarkastellaan ja arvioidaan ajankohtaisten talous- ja hyvinvointipoliittisten vaikuttimien näkökulmasta seuraavia teemoja:

Hallinto ja kuntavaikuttaminen
Suomen poliittinen kenttä
Järjestöviestintä
Eurooppa nyt ja tulevaisuudessa
Media- ja vuorovaikuttaminen
Suomi ja Eurooppa globaalissa ymmärryksessä
Koulutukseen sisältyy kuusi lähijaksoa seuraavasti:

Lähijakso: 31.1.–2.2.2014
Lähijakso: 21.–23.3.2014
Lähijakso: 16.–18.5.2014

Opintomatka 11.–15.9.2014
Lähijakso: 17.–19.10.2014
Lähijakso: 16.–18.1.2015
Lähijakso: 13.–15.3.2015
Lähijakso: 8.–10.5.2015

Koulutus vaatii paljon työtä myös lähijaksojen välillä. Jokaiseen lähijaksoon liittyen annetaan ennakko- ja kotitehtäviä, jotka osallistujien tulee suorittaa sähköisellä oppimisalustalla. Lähijaksojen välillä tavataan lisäksi omaa mentoria, kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa ja suoritetaan työharjoittelujakso työväenliikkeessä. Jokaisen tulee lisäksi suorittaa koulutuksen aikana neljä suurempaa välitehtävää. Koulutukseen sisältyy myös opintomatka.

Koulutuksen suorittaminen menestyksekkäästi edellyttää sekä läsnäoloa lähitapaamisissa että aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista lähijaksojen välillä. Osallistumistodistuksen saaminen edellyttää läsnäoloa vähintään kolmessa lähitapaamisessa sekä aktiivista työskentelyä lähitapaamisten välillä.

Tutustumismatkoista, harjoitteluista ja muista mahdollisista aikatauluista sovitaan erikseen osallistujien kesken yhdessä.

Hinta
Koulutuksen hinta opiskelijalle on 100 euroa, josta koulutuksen alussa peritään 50 euroa ja puolessavälissä 50 euroa. Lisäksi opintomatkan omavastuu on 50 euroa. Maksusta voi anoa vapautusta perutellusta syystä.

Hakeminen
Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 24 osallistujaa. Vapaamuotoisissa hakemuksissa tulee ilmetä hakijan halu ja kyky sitoutua koulutukseen koko sen keston ajan, järjestö- ja poliittisen toiminnan historia, ehdokkuuksia ja vaalityön tekemisiä eri vaaleissa unohtamatta. Muita valintaan vaikuttavia kriteerejä ovat aktiivisuus jossain työväenliikkeen järjestössä ja sitoutuminen noin puolitoista vuotta kestävään koulutusjaksoon. Myös alle 30 vuoden ikä tuo lisämahdollisuuden päästä koulutukseen.

Haku vuosien 2014-2015 koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja:
TSL:n kv- ja viestintäpäällikkö Katri Söder
katri.soder(at)tsl.fi, 040 773 9303

SDP:n järjestöpäällikkö Ari Näätsaari
ari.naatsaari(at)sdp.fi, 09 – 4789 8251