Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt Demarinuoret, Keskustanuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret ja RKP-nuoret vaativat, että Marinin hallitus tekee päätöksen turpeen energiakäytöstä luopumisesta. Turpeesta on luovuttava pikimmiten, viimeistään vuosikymmenen loppuun mennessä.

“Hallituksen on korkea aika osoittaa, että se on aidosti sitoutunut tekemään Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion vuoteen 2035 mennessä. Hallituksen ilmastopolitiikan tavoitteet ovat hyviä, mutta tavoitteiden lisäksi on korkea aika esitellä konkreettisia keinoja niihin pääsemiseksi”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

“Turpeen polton lopettaminen on kustannustehokas keino vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, sillä turve tuottaa vain 6 % Suomen energiasta, mutta aiheuttaa 12 % Suomen kokonaispäästöistä. Turpeen polton päästöt ovat jopa korkeammat kuin kivihiilen. Pitäisi olla itsestään selvää, että turpeesta on luovuttava samassa aikataulussa kuin kivihiilestä”, toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen

“Massiivisten ilmastohaittojen lisäksi turvetuotanto tuhoaa suoluontoa ja pilaa vesistöjämme. Turpeenoton yhteydesssä tehdyt ojitukset ja metsätyöt aiheuttavat kiintoaineen huuhtoutumista vesistöihin, mikä lisää rehevöitymistä. Rehevöitymisen seurauksena sinileväkukinnot yleistyvät ja vesistöjemme lajisto yksipuolistuu”, muistuttavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Amanda Pasanen.

“Turpeen kysyntää pidetään keinotekoisesti ylhäällä verotuin. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksessa on tärkeää ohjata turpeen käytön vähentämiseen poistamalla turpeen verotuki. Ei ole millään mittapuulla vastuullista, että tuemme saastuttavaa energiantuotantoa sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain”, toteaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

“Ilmastonmuutos on yksi sukupolvemme suurimmista uhista ja tulevaisuuden näköalattomuus aiheuttaa nuorissa ilmastoahdistusta ja toivottomuutta. Päätöksentekijöiden vastuulla on tehdä sellaista politiikkaa, joka turvaa niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien elämän edellytykset tällä planeetalla. Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja pelkkien puheiden sijaan”, vaatii RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

Hallitus kokoontuu helmikuun alussa ilmastokokoukseen, jossa on tarkoituksena käydä läpi hallitusohjelman kirjauksia ja seurata tavoitteiden etenemistä. Nuorisojärjestöt kannustavat hallituspuolueita selventämään yhteistä tilannekuvaa ja tavoitteita ilmastotoimien suhteen, jotta kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa voidaan alkaa toden teolla toteuttamaan.

Lisätietoja: 

Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja
+358400765002, mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Hanna Markkanen, Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820, hanna.markkanen@keskustanuoret.fi

Brigita Krasniqi +358 45 131 2554
Amanda Pasanen +358 40 961 1330, Vihreiden nuorten tasa-arvoiset puheenjohtajat
puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

Liban Sheikh, Vasemmistonuorten puheenjohtaja
Liban@vasemmistonuoret.fi 

Frida Sigfrids, RKP-nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910874, frida.sigfrids@su.fi