Demarinuorilla on erilaisia työryhmiä, joiden tarkoituksena on valmistella ja koordinoida tiettyyn aihepiiriin liittyvää toimintaa. Työryhmät kokoontuvat keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa. Työryhmiin on avoin pääsy koko kauden ajan. Yhdessä työryhmässä voi olla kuitenkin korkeintaan 15 jäsentä. Työryhmissä on kaksi puheenjohtajaa, joista toinen on liittohallituksesta. 

Mikäli olet kiinnostunut jonkin tietyn työryhmän toiminnasta, voit olla yhteydessä kyseisen työryhmän puheenjohtajiin sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät alta.

Mikäli sinulla on yleisesti kysyttävää työryhmien toiminnasta, voit olla yhteydessä keskustoimistoon. Poliittisten työryhmien osalta voit olla yhteydessä poliittiseen suunnittelijaan sekä järjestöllisen kehittämisen työryhmän osalta järjestösuunnittelijaan. Keskustoimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

Talouspoliittinen työryhmä
Sini Saarni, sini.saarni@gmail.com
Oskari Maunuksela, oskari.maunuksela@gmail.com

Hyvinvointipoliittinen työryhmä
Leevi Karisalmi, garisalmi@gmail.com
Joanna Ahola, jessiahola@icloud.com

Työ- ja elinkeinopoliittinen työryhmä
Mikael Kölhi, mikael.kolhi@gmail.com
Terhi Kahila, kahila.terhi@gmail.com

Koulutus- ja sivistyspoliittinen työryhmä
Emilia Kangaskolkka, kangaskolkka.emilia@gmail.com
Matilda Stirkkinen, matilda.stirkkinen@gmail.com

Ympäristö- ja ilmastopoliittinen työryhmä
Miina Vulli, miina.vulli@gmail.com
Rasmus Keinänen, rasmus.keinanen@gmail.com

Kansainvälisen politiikan työryhmä
Hanna Kivimäki, hannaino@gmail.com
Ida-Susanna Pöllänen, idasusanna.pollanen@gmail.com

Ihmisoikeudet ja demokratia -työryhmä
Maija Mietala, maija.mietala@hotmail.com
Santeri Kupiainen, santeri.kupiainen@hotmail.com

Järjestöllisen kehittämisen työryhmä
Sami Salminen, saminsalama@gmail.com
Anette Pottonen, anettepot@gmail.com

Poliittisen ohjelman kokonaisuudistus

Koska liittohallituskaudella 2020-2022 toteutetaan poliittisen ohjelman kokonaisuudistus, poliittiset työryhmät perustetaan ohjelmatyötä tukien. Järjestöllisen kehittämisen työryhmä ei kuitenkaan osallistu poliittisen ohjelman kokonaisuudistukseen. Työryhmien toiminnassa korostuu aikaisempaa laajemmin politiikan eri osa-alueiden tarkastelu. Erillisten sektorikohtaisten ohjelmien valmistelemisen sijaan työryhmiltä toivotaan kokonaisvaltaista otetta oman aihepiirinsä käsittelyyn. 

Työryhmien puheenjohtajat kuuluvat poliittisen ohjelman kokonaisuudistuksen ohjausryhmään.

Lisätietoja uudistuksesta antaa poliittinen suunnittelija. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Työryhmäjako 2020-2022

1. Talouspoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on uudistaa Demarinuorten talouspolitiikan linjoja ottaen huomioon tavoite päästöttömästä hyvinvointivaltiosta. Työryhmä perehtyy kauden aikana erityisesti hyvinvointitalouden ja verotuksen kokonaisuuksiin sekä kuulee asiantuntijoita aiheen tiimoilta. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappaleet: 3 ja 7
 • Talouspolitiikka
 • Verotus
 • Markkinat
 • Hallintopolitiikka
 • Kunta-asiat
 • Digitalisaatio

2. Hyvinvointipoliittinen työryhmä

Työryhmän tavoitteena on tarkistaa Demarinuorten yleisturvaa koskevat linjaukset ja aloittaa mahdollisuuksien mukaan yleisturva 2.0 valmistelu. Lisäksi työryhmän toisena tavoitteena on keskittyä nuorten mielenterveyden edistämiseen. Työryhmä seuraa erityisesti eduskunnan sosiaaliturvakomitean työskentelyä ja tapaa aiheen tiimoilta puolueen kansanedustajia ja muita kansalaisjärjestöjen toimijoita.

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale: 2
 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Toimeentulo
 • Työelämä (esim. työhyvinvointi)
 • Tasa-arvo

3. Työ- ja elinkeinopoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on uudistaa kauden alussa Demarinuorten työelämäohjelma vastaamaan nykyisen poliittisen ohjelman linjauksia. Työryhmä keskittyy uudistuksen jälkeen valmistelemaan poliittiseen ohjelmaan sopimusyhteiskuntaa sekä kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa koskevat kokonaisuudet. Työryhmä kuulee kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyen esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston taikka Kuluttajaliiton asiantuntijoita. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale 4
 • Yritykset
 • Työelämä (esim. työlainsäädäntö, työllisyys, kotouttaminen)
 • Sopimusyhteiskunta
 • Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka

4. Koulutus- ja sivistyspoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on tarkastella paitsi koulutus- ja sivistyspolitiikkaa kokonaisuutena myös erityisesti oppivelvollisuuden laajentamiseen ja toisen asteen maksuttomuuteen liittyviä aiheita. Työryhmään kutsutaan asiantuntijoita koulutuspolitiikkaan keskittyneistä organisaatioista, kuten esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitosta ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitosta.

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale 5
 • Varhaiskasvatus
 • Yleissivistävä koulutus
 • Ammatillinen koulutus
 • Korkeakoulutus ja tiede
 • Kulttuuri
 • Kirjastot
 • Liikunta
 • Nuoriso
 • Uskonto

5. Ympäristö- ja ilmastopoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on tarkastella poliittisen ohjelman kappaleet läpi ottaen huomioon tavoitteet: 1) hyvästä ympäristöstä ja monimuotoisesta luonnosta, 2) hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta ja 3) kestävästä kaupunkikehityksestä. Työryhmä perehtyy kauden aikana erityisesti valtioneuvoston nimittämän ilmastopaneelin työhön ja kuulee mahdollisuuksien mukaan ilmastopaneelin asiantuntijoita. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman: 8 ja 9
 • Ympäristö
 • Luonto
 • Asuminen
 • Maankäyttö ja rakentaminen
 • Liikenne
 • Energia

6. Kansainvälisen politiikan työryhmä 

Työryhmän ensisijaisena tavoitteena on seurata maailmanpolitiikkaa ja tarkastella kansainvälisen politiikan, Eurooppa-politiikan ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuuksia poliittisesta ohjelmasta. Tässä työssä työryhmä kuulee puolueen asiantuntijoita kansainvälisen politiikan ja Eurooppa-politiikan tilanteesta. Työryhmän toisena tavoitteena on viimeistellä viime kaudella valmisteltu kansalaispalvelusmalli ja seurata aiheen tiimoilta asevelvollisuuskomitean työn etenemistä. 

Työryhmän työhön kuuluu olennaisena osana myös Demarinuorten kansainvälinen toiminta FNSU:ssa, YES:issä ja IUSY:ssä. Demarinuorten kansainvälisen politiikan työryhmä valmistelee Demarinuorten kannat kv-järjestöjen kongresseihin ja toimii puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijana kv-kysymyksissä. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappaleet: 10  ja 11
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö
 • Ihmisoikeuspolitiikka
 • Eurooppa-politiikka

7. Ihmisoikeudet ja demokratia -työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on tarkastella erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Lisäksi työryhmä perehtyy kauden aikana demokratiaan ja osallistumiseen liittyviin haasteisiin. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale 6 
 • Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 • Perusoikeudet
 • Demokratia ja vaalit

8. Järjestöllisen kehittämisen työryhmä

Työryhmän tavoitteena on keskittyä nimensä mukaisesti Demarinuorten järjestölliseen kehittämiseen. Työryhmän tukena toimii Demarinuorten järjestösuunnittelija. 

Tulevalla kaudella työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Häirintäyhdyshenkilötoiminta
 • Jäsenkyselyn tulosten seuranta ja läpikäynti yhdessä järjestösuunnittelijan kanssa
 • Vaalikultturiin liittyvien käytänteiden valmistelu jäsenistöä osallistaen
 • Liiton tapahtuma- ja koulutustoiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisen palvelumuotoilun näkökulmasta. Työssä huomioidaan aiemmin toteutettu tapahtumauudistus niin, että toiminta on suunnitelmallista ja systemaattista.