Itä- ja Pohjois-Suomen Demarinuoret: Koko maan yhteiskuntatakuu!
Kannanotto 13.1.2013
Julkaisuvapaa heti

Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelemat ammatillisten koulutuspaikkojen leikkaukset osuivat voimakkaasti useille alueille, erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen. Vuodenvaihteessa voimaan astuvan nuorisotakuun tehtävänä olisi palauttaa tulevaisuuden näkymät tuhansille työttömille nuorille ympäri Suomea. Nyt urakan tärkeintä työkalua, koulutusta, ollaan riistämässä pois. Tämä herättää vahvasti huolta maakuntien työllisyyskehityksestä ja elinvoimaisuudessa. Väestön väheneminen on fakta useilla alueilla, joten jonkinlainen koulutusmäärien pienentäminen on hyväksyttävä. Ministeriön esittämä vähennys on kuitenkin monilla alueilla täysin ylimitoitettu.

Ministeriön kaavailema ammatillisten koulutuspaikkojen vähentäminen iskee suhteessa voimakkaimmin Itä-Suomeen, jossa on samaan aikaan maan korkein työttömyysprosentti. Päätös on epärealistinen ja ikävä takaisku esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, jonne ministeriö myönsi vuoden 2012 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon.

Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yli 5000 alle 25-vuotiasta nuorta kärsii työttömyydestä. Nykyisestä tilanteesta päätään pyöritteli syyskuussa työministeri Ihalainenkin. Nuorisotyöttömyyden pääkaupungissa, Oulussa, ministeri totesi suoralta kädeltä, ettei nuorisotakuu voi millään toteutua puuttuvien toisen asteen koulutuspaikkojen vuoksi. Työ- ja elinkeinoministerin Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmä painottaa osaamisen kehittämistä, koulutusta ja innovaatioita, jotta luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä saadaan jalostettua tulevaisuuden työpaikkoja Itä- ja Pohjois-Suomeen.
Itä- ja Pohjois-Suomen Demarinuoret toivovat aktiivisuutta jokaisen alueen koulutuksen järjestäjiltä, päättäjiltä, nuorilta sekä alueen suurilta työllistäjiltä, jotta voimaan tullut nuorisotakuu toteutuisi mahdollisimman tasapuolisesti koko maassa.

Lisätietoja:

Anniina Ihamäki
anniina.ihamaki(a)demarinuoret.fi
040 484 6774
Itä-Suomen Demarinuoret ry.

Kauko Keskisärkkä
kauko.keskisarkka(a)demarinuoret.fi
040 484 6773
Pohjois-Suomen Demarinuoret ry.