Hyvä Itä-Suomen Demarinuorten jäsen!

Tämä on Itä-Suomen Demarinuorten jäsenviesti 3/2014. Jäsenviesti ilmestyy kaikille Itä-Suomen Demarinuorten jäsenille. Muistathan päivittää yhteystietosi nettisivujemme kautta, jotta viestit saapuvat varmasti perille. Informaatioita toiminnastamme saat helposti myös nettisivuiltammehttp://www.itasuomendemarinuoret.fi  tai facebook-sivuiltamme https://www.facebook.com/itasuomendemarinuoret

Tässä viestissä: 1) Kokouskutsu Itä-Suomen Demarinuorten kevätkokoukseen
2) Itä-Suomen Demarinuorten tapahtumatoiminta maaliskuussa 2014
3)Muita mielenkiintoisia Demarinuorten tapahtumia

_________________________________________________

1) Kokouskutsu Itä-Suomen Demarinuorten kevätkokoukseen
Kokouskutsu
4.3.2013

Itä-Suomen Demarinuoret ry:n kevätkokous

Itä-Suomen Demarinuorten sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina  22.3.2014.2013 kello 16  alkaen Kuopion työväenyhdistyksen tiloissa.  Kokousta ennen osallistumme yleisötilaisuuteen Cafe Sektorissa, jossa ovat puhujina mm. Paavo Lipponen ja Riitta Myller. Ruokailujen vuoksi ilmoittautumiset etukäteen kevätkokoukseen: eveliina.reponen@demarinuoret.fi. Matkakulut korvataan halvimman kulkuvälineen mukaan.

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 8 § :n mukaiset asiat eli – valitaan kokouksen toimihenkilöt ja tarpeelliset valiokunnat,

– päätetään kokouspöytäkirjan valmistamisesta ja toimittamisesta,

– päätetään seuraavan piirikokouksen paikasta, sekä tavasta, jolla piirikokouksesta kirjallisen kutsun lisäksi mahdollisesti ilmoitetaan,

– esitetään päättyneen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon päättyneen toimintavuoden hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta,

– käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat.

Kokouskutsun liitteenä kevätkokouksen asialista, sekä piirihallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2013. Yhdistyksen tilinpäätökseen voi halutessaan käydä tutustumassa etukäteen yhdistyksen toimistolla (Yläsatamakatu 7 B 2krs.) järjestösihteerin kanssa erikseen sovittuna aikana. HUOM! Piiri järjestää kevätkokouspäivänä myös muuta mielenkiintoista ohjelmaa koko päivän ajan  lisätietoja tästä viestissä alempana!

Tervetuloa!

Terveisin,

Itä-Suomen Demarinuoret ry:n piirihallitus

Liite1:  ESITYSLISTA —————————————————————————————
ITÄ-SUOMEN DEMARINUORET RY:N KEVÄTKOKOUS

AIKA: 22.3 2013 klo. 16 alkaen

PAIKKA: Puijonkatu 23 A 4.krs
70100 Kuopio

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Asialistan vahvistaminen

4. Kokouksen järjestäytyminen

4.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
4.2. Valitaan kokouksen sihteeri
4.3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Tarpeellisten valiokuntien asettaminen

6. Toimintakertomuksen käsittely 7. Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen

8. Toiminnantarkastuskertomuksen käsittely

9. Edellisen vuoden toimijoiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

10. Kokouspöytäkirjan valmistamisesta ja toimittamisesta päättäminen

11. Seuraavan piirikokouksen paikasta, sekä tavasta, jolla piirikokouksesta kirjallisen kutsun lisäksi mahdollisesti ilmoitetaan, päättäminen.

12. Muut kokoukselle esitetyt asiat

13. Kokouksen päättäminen

———————————————————————————————————

Liite2: Toimintakertomus

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO

2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

3. PAINOPISTEET

4. TALOUS

5. TOIMINTA

6. TIEDOTTAMINEN

1.JOHDANTO

Itä-Suomen Demarinuoret ry. toimii Demarinuoret ry.n piirijärjestönä ja sen tarkoituksena
on sääntöjen 2 § mukaan toimia alueellaan toimivien osastojen ja aluejärjestöjen
yhdyssiteenä. Vuoden 2012 lopussa aktiivisia osastoja oli Joensuussa ja Kuopiossa. Vuoden
lopussa liiton tasolla käydään keskustelua myös mahdollisesti piirin laajenemisesta.

Vuosi 2013 on ollut piirillemme hyvin haasteellinen vuosi muun muassa työntekijän
vaihtuessa vuoden 2013 aikana kolme kertaa. Tämä on tuonut toimintaan suvantovaiheita,
kun huomattava osa resursseista on kohdennettu työntekijän perehdyttämiseen ja apuna
olemiseen. Vuosi 2014 aloitetaan kuitenkin puhtaalta pöydältä uusin ideoin ja piirissä on
kova luotto siihen, että toimintamme nousee uusien tekijöiden ja vaalien avulla uuteen
nousuun.

Itä-Suomessa on Eurovaaliehdokkaan vuonna 2014 Riitta Myller, jonka vaaliryhmään jo
nyt ovat useat alueemme nuoret lähteneet aktiivisesti mukaan. Lisäksi piiri on onnistunut
pitkäaikaisessa tavoitteessaan aktivoida nuoria mukaan alueiden osastojen johtokuntiin.
Vuoden 2014 puolella nuoria toimii piirimme alueella sekä aktiivisina johtokuntien jäseninä,
työväenyhdistysten puheenjohtajistoissa ja piirihallituksissa. Itä-Suomessa järjestettiin
vuonna 2013 edustajistovaalit, sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulun puolella.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan valittiin vuonna 2013 kaksi demariopiskelijaa.
Noora Kettunen demariopiskelijoista ja tämän vuoden piirihallituslaisista toimii ISYY:n
puheenjohtajana. Lisäksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun POKA:ssa toimii
hallituksessa Aleksi Tahvanainen.

2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET, JÄSENISTÖ JA TYÖNTEKIJÄ

Vuoden 2013 aikana pyrittiin aktivoimaan jäsenhankintaa.. Osastoja ohjeistettiin järjestämään
helposti lähestyttävää toimintaa, jossa piiri toimii aktiivisesti mukana. Ensi vuoden aikana
jäsenhankinta konkretisoituu paremmin kun Nurmeksen osasto perustetaan ja tänä vuonna
suunnitellun tasolle jääneet tehtävät ja tapahtumat saadaan aidosti järjestytettyä. Vuoden
aikana piiriimme on kuitenkin tullut muutamia uusia aktiiveja ja uuden ukkoiirin syntyessä
piirimme uskoo myös uusien verkostojen luomisen olevan huomattavasti helpompaa.

Piirihallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 7 kertaa. Vuonna 2013 piirihallituksessa toimivat

Eveliina Reponen, puheenjohtaja (mukana 6/7 kokouksista, järjestösihteeri kokouksesta 7
eteenpäin)

Joonas Honkimaa, varapuheenjohtaja (7/7)

Noora Kettunen, jäsen (7/7)

Simo Suksi, jäsen (5/7)

Hanna Hylkilä, jäsen (3/7)

Henri Ruuskanen, varajäsen (3/7)

Linda Sorrius Aurelius, varajäsen (4/7)

Tapio Vainikainen, varajäsen (5/7)

Tuomas Timonen, varajäsen (6/7)

Piirin työntekijä toimi Joensuussa. Elokuun loppuun asti työntekijänä toimi Anniina Ihamäki.
Syyskuun alusta alkaen järjestösihteerinä oli Ninja Immonen, joka irtisanoutui tehtävästään
marraskuussa 2013. Piirin järjestösihteerinä aloitti joulukuussa 2013 Eveliina Reponen.

3.PAINOPISTEET

Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa toiminnan painopisteeksi linjattiin jäsenhuoltoa, joka
rakentuu jäsenten aktivoimisesta, kouluttamisesta ja jäsenhankinnasta.

Jäseniä pyrittiin aktivoimaan vuonna 2013 aloittamalla säännöllinen jäsenviestien
lähettäminen. Jäsenistön kouluttamiseen panostettiin heti alkuvuodesta, kun piiri järjesti
piiri- ja osastotoimijoille perehdytysviikonlopun Hopealahdessa, Joensuussa.

Liitto pyrki herättelemään jäsenhankintaa piireissä järjestämällä piirien välisen
jäsenhankintakilpailun. Itä-Suomessa jäsenhankinta ei onnistunut liiton asettamien kovien
tavoitteiden mukaisesti. Piiri pyrki panostamaan suoran jäsenhankinnan sijaan laadukkaiden
tapahtumien järjestämiseen, sillä hyvällä meiningillä on yleensä tapana tuoda myös lisää
porukkaa mukaan toimintaan.

4.TALOUS

Aiempina vuosina piirin taloustilanne oli ollut hyvin tukala. Tämän vuoksi myös vuosi
2013 oli talouden kannalta haasteellinen ja ratkaiseva. Vuoden 2013 aikana piirin talous
onnistuttiin kuitenkin tasapainottamaan.

Avustuksia toimintaan saatiin Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon
ukkopiireiltä. Kannatusjäsenmaksuja piiri sai Iisalmen ja Outokummun puolueosastoilta.
Jäsenistö maksoi myös ahkerasti vapaaehtoisia jäsenmaksujaan. Lisäksi Pohjois-
Karjalassa toteutettavaan koulutustoimintaan piiri sai avustuksen Antti-Jussi Kososen
sivistysrahastolta.

.

5.TOIMINTA

Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa toiminnan painopisteeksi nimettiin jäsenhuolto,
jota lähestyttäisiin vuoden aikana kolmesta eri näkökulmasta: ensimmäisellä
vuosikolmanneksella jäsenistön kouluttamisen, toisella vuosikolmanneksella jäsenhankinnan
ja kolmannella vuosikolmanneksella jäsenten sitouttamisen kautta. Tarkoituksena oli
lähestyä näitä asioita kolmen eri viikonlopputapahtuman kautta, jotka järjestettäisiin piirin
passiivisimmilla alueilla.

Tässä tavoitteessa onnistuttiin kohtuullisesti. Ensimmäinen viikonlopputapahtuma oli
yhdessä Pohjois-Suomen piirin kanssa järjestetty aktiivien SPeDe-viikonloppu Joensuun
Hopealahdessa. Kevätkokouksen yhteydessä Kuopiossa järjestettiin toritapahtuma, jossa
jäsenistö pääsi harjoittelemaan jäsenhankintaa. Tapahtumat järjestettiin Joensuussa,
Kuopiossa ja Nurmeksessa, joten paikkakuntien osalta tavoite saavutettiin/ei saavutettu?

Myös alueella toimivien osastojen toimintaa pyrittiin tukemaan piirin alueella. Myös uusien
osastojen toiminnan aloittamista tuettiin. Alkuvuodesta vierailtiin piirin alueelle sijoittuvista
maakunnista jokaisessa. Varapuheenjohtaja kävi tervehtimässä Nurmeksessa toiminnasta
innostunutta nuorisoa ja järjestösihteeri kävi moikkaamassa mikkeliläisiä.

Yhteistyötä tehtiin Demarinuorten paikallisosastojen, SONKin paikallisosastojen, SDP:n
piirien ja työväenyhdistysten kanssa, sekä Demarinaisten, Työväensivistysliiton ja Nuorten
Kotkien kanssa.

6.TIEDOTTAMINEN

Nettisivusto ja Facebook toimivat piirin tärkeimpinä ulkoisen tiedottamisen välineinä.
Viestintää piirin toiminnasta tehostettiin koko piirin alueella toimivalle jäsenistölle
kuukausittain lähetetyn sähköisen jäsenviestin avulla. Piirihallituksen sisäiseen tiedotukseen
käytettiin sähköpostia ja Facebookin tehtyä piirihallituksen omaa keskusteluryhmää.

Blogin päivittäminen ei ollut yhtä aktiivista kuin edellisenä vuotena.

Teimme myös kannanottoja tärkeiksi kokemistamme asioista. Jäsenistö aktivoitui eri
lehdistä erityisesti Viikko Pohjois-Karjalaan kirjoittamisessa.

_______________________________________________________________________________________

2) Itä-Suomen Demarinuorten tapahtumatoiminta maaliskuussa 2014

22.3.2014 klo 15.00 Kaikille avoin kansalaistilaisuus Caffee Sektori Puijonkatu 23. Mukana Riitta Myller ja Paavo Lipponen.  Tule Demarinuorten pöytään istumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista!

22.3.2014 klo 17: Liittokokouskoulutus:
Haluatko vaikuttaa Demarinuorten poliittiseen linjaan? Pänniikö jokin kanta? Tulisiko nuorisoliikkeen olla enemmän vasemmalla tai oikealla? Itä-Suomen Demarinuorten kevätkokouksen jälkeen tutustutaan yhdessä liittokokousmateriaaleihin ja pohditaan mahdollisia aloiteaiheita. Täällä voit tutustua jo ennen kokousta Demarinuorten asiakirjoihin, jotka ovat nyt auki muutoksia ja keskustelua varten:https://demarinuoret.fi/kategoria/tiedostot/
Salasana: Liittokokous2014.
Paikallisista Demarinuorten tapahtumista, leffailloista ja koulutuksista niin Joensuussa kuin esimerkiksi Kuopiossakin löydät tiedon kootusti nettisivuiltamme tai facebookista. Olet tervetullut osallistumaan kaikkeen Demarinuorten toimintaan alueella   myös oman kotipaikkakuntasi ulkopuolella!
_______________________________________________________________________________________

3)Muita mielenkiintoisia Demarinuorten tapahtumia

Hae mukaan Demarinuorten tasa-arvotyöryhmään
Oletko kiinnostunut tasa-arvotyöstä? Uskotko että tasa-arvon tulee näkyä monipuolisesti Demarinuorten aatteissa ja toiminnassa? Luuletko että parantamisen varaa löytyy vielä? Jos vastasit kyllä mihinkään näistä kysymyksistä, tule vaikuttamaan tasa-arvotyöryhmäämme!
Demarinuorten liittohallitus on päättänyt perustaa tasa-arvotyöryhmän, jonka tehtävänä on toimia liiton asiantuntijana ja tehdä yhteistyötä liittohallituksen kanssa tasa-arvon edistämiseksi ja turvaamiseksi, sekä järjestön sisällä että yhteiskunnallisella tasolla. Työryhmä keskittyy erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon, sekä sukupuolivähemmistöjen ja erityisryhmien tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin. Työryhmä tekee työtään laajakatseisesti ja paneutuu monipuolisesti tasa-arvoasioihin huomioiden eri sukupuolet.

Työryhmään haetaan innostuneita ja aktiivisia jäseniä, jotka ovat valmiita sitoutumaan työhön ja ovat halukkaita oppimaan tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä lisää. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuussa ja jäsenille korvataan matkat kokouksiin. Työryhmän puheenjohtajana toimii Maria Feodorow.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus työryhmän jäseneksi 16.3. mennessä sähköpostitse elisa.selinummi@demarinuoret.fi. Demarinuorten liittohallitus päättää työryhmän kokoonpanosta.
Lisätietoja:
Elisa Selinummi, työryhmän sihteeri, elisa.selinummi@demarinuoret.fi
Maria Feodorow, työryhmän puheenjohtaja, mariafeodorow@hotmail.com

Hae edustajaksi Globaalikouluun Etelä-Afrikkaan
Oletko tiedostava, avoin ja kansainvälisesti suuntautunut? Kiinnostavatko nuorten ihmisten oikeudet työelämässä? Haluaisitko osallistua laajaan pohjoismaiseen koulutukseen, joka vie sinut lopulta Etelä-Afrikkaan asti? Hae nuorten ay-aktiivien globaalikoulutukseen Etelä-Afrikkaan!
Työväen Sivistysliitto TSL järjestää Nuorten Globaalikoulutuksen (Youth Global Awareness Nordic School) 2. 15.11.2014 (pitkän matkan vuoksi lähtö on 1.11. ja paluu 17.11.) Kurssille tulee osallistujia Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomalaisista osallistujista matkaan lähtee yksi Demarinuorten ja yksi SONKin edustajana.
Vaatimukset osallistujalle ovat:
– 20-30 vuoden ikä
– hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito (kurssi pidetään englanniksi ja lopputyö tulee sekä kirjoittaa että esitellä suullisesti englannin kielellä)
– aktiivinen toiminta Demarinuorissa tai SONKissa
– sopeutuvuus, joustavuus, aktiivisuus eikä tule hätkähtää pienestä
– Lisäksi arvostamme perustietoja ja   ymmärrystä kansainvälisistä asioista ja ammattiyhdistysliikkeestä
Kurssin tavoitteena on, että osallistujat oppivat ajattelemaan maailmaa globaalilla ja solidaarisella tavalla. Kurssin jälkeen he ymmärtävät globaalin talouden toimintaa, löytävät ratkaisuja uuden epätyypillisen talouden ammattiyhdistyksille tuomiin haasteisiin sekä tuntevat oman liittonsa toiminnan. Lisäksi kurssilla luodaan hyviä kansainvälisiä verkostoja.
Kurssi koostuu neljästä osasta:
1. Esitapaamien Suomessa: tutustuminen ja perehtyminen Etelä-Afrikkaan (kesäkuu 2014)
2. Pohjoismainen verkkokurssi: 5 10 tuntia työskentelyä verkossa yhdessä muiden osallistujien kanssa (ensimmäinen tehtävä elokuussa, toinen lokakuussa)
3. Kurssi Etelä-Afrikassa 2. 15.11.2014. (Lähtö 1.11., paluu 17.11.)
4. Kurssiin sisältyy kolmen päivän työharjoittelu ammattiyhdistysliikkeessä tai kansalaisjärjestössä Etelä-Afrikassa.
Viikonloppu 8.   9.11. on vapaa-aikaa. Majoitus on varattuna myös tuolle ajalle, mutta muuten osallistujat vastaavat viikonlopun aikana itse ohjelmastaan ja ruokailuistaan.
Kurssin aikana suoritetaan lopputyö. Lopputyön on tarkoitus tukea edustettavan järjestön (SONKin tai Demarinuorten) tarpeita. Lopputyö voi olla esimerkiksi lehtiartikkeli, video, valokuvanäyttely, blogi, kotimaassa järjestettävä seminaari   vain mielikuvitus on rajana. Kurssille osallistuminen sitoo lähtijää antamaan kurssilla saadun osaamisensa järjestön käyttöön kohtuullisuuden rajoissa myös ensi vuonna.
Hakuohjeet:
Demarinuorten ja SONK järjestää yhteisen haun. Edustajat matkalle valitaan kuitenkin siten, että molemmat järjestöt valitsevat hakijoista oman edustajansa. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 6.4.2014 sähköisesti Demarinuorten KV-sihteerilleelisa.selinummi@demarinuoret.fi.
Valinnat tehdään huhtikuussa ja niistä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoituksen yhteydessä on vielä mahdollista peruuttaa osallistuminen mutta sen jälkeen osallistuminen on sitova. TSL maksaa Demarinuorten ja SONKin edustajalle kurssin osallistumismaksun, matkat sekä majoituksen. Osallistuja maksaa itse ruoka- ja käyttörahansa.
Lisätietoja kurssista:
Elisa Selinummi, elisa.selinummi@demarinuoret.fi
Anni Lahtinen, paasihteeri@sonk.fi

DAY -tapahtuma
Demarinuorille ja ay-liikkeen aktiiveille suunnattu yhteinen illanvietto eli DAY -tapahtuma järjestetään 5.-6.4. Helsingissä. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat pian nettisivuille!
Kesäleiri
Demarinuoret järjestää oman kesäleirin 1.-3.8. Tiedossa on paljon erilaisia seminaareja, keskusteluja, työpajoja ja muuta toimintaa. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki aina kiinnostuneista jäseniin ja vastaliittyneistä piirien superaktiiveihin. Laita päivät kalenteriin ja tule mukaan viettämään erinomaista kesäviikonloppua!
Lisätietoja tulee alkuvuoden aikana. Tapahtuma on myös Tulevaisuuden Tekijät -sarjan toinen koulutusviikonloppu.

Viestin välitti,
Eveliina Reponen
Järjestösihteeri
Itä-Suomen Demarinuoret ry
040-484 6774