Eilinen Joensuun Demarinuorten syyskokous on linjannut vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta. Vuonna 2021 tehdään ahkerasti nuorten kuntavaalikampanjaa sekä jatketaan jäsenhankintaa ja aktiivista järjestöllistä kehittämistä. Tämän lisäksi kokouksessa oli vuosittaisten valintojen hetki; kokous päätti sekä puheenjohtajasta että johtokunnasta vuodelle 2021!
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Siiri Peltonen. Johtokunnan varsinaisina jäseninä ensi vuonna toimivat Anniina Peltonen, Emilia Kangaskolkka, Juuso Myller, Miina Ahonen, sekä Nina Havumäki. Johtokunnan varajäseneksi valittiin Juho Kettunen.