Hyvä Timo Heinonen (AP 20.5.)

On mielestäni huolestuttavaa ja peräti surullista, mikäli hallituksessa istuvan pääministeripuolueen kansanedustajalla ei ole harmainta hajua nuorisotakuun toteuttamisesta. Kirjoitit yhdestä ”hallituksen suurimmista lupauksista” kuin et olisi ymmärtänyt, kenen kaikkien vastuulla on, että tämä nuorten työttömyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä hanke onnistuu. Kysehän on siis siitä, että nuorisotakuu on kirjattu hallitusohjelmaan ja se on toteutettava.

No, miten nuorisotakuu sitten toteutetaan? Tämä riippuu kolmesta tekijästä: 1) mitä toimenpiteitä tehdään valtakunnan tasolla 2) mitä tapahtuu paikallisella tasolla ja 3) mikä on asenne koko nuorisotakuuta kohtaan. Valtakunnan tasolla resurssit nuorisotakuun toteuttamiseen on kohdennettu hyvin. Valtio muun muassa tukee vuosittain nuorisotakuun toteuttamista 60M€ tämän hallituskauden ajan. Asiasta vastaavat ministerit ovat siis tehneet erinomaista työtä. Onkin perin omituista, että toista kauttaan istuva kansanedustaja ja vuodesta -96 kunnanvaltuutettuna toiminut henkilö vielä peräänkuuluttaa ylhäältä tulevaa ohjausta. Sitä paitsi mielestäni eduskuntaan valittu kansanedustaja on yhtä paljon vastuussa valtakunnallisesta resursoinnista kuin ministerit. Mutta nyt vastuu on kuitenkin paikallistasolla, siis meillä kaikilla. Ja tämän tiedät hyvin.

Ei ole olemassa yhtä mallia, joka automaattisesti toteuttaisi nuorisotakuun jokaisessa kunnassa, sillä kuntien tilanne on hyvin yksilöllinen. Esimerkiksi meillä Hyvinkäällä laaditaan nuorisotakuuta koskeva toimintaohjeistus toimenpiteineen sekä perustetaan nuorisotakuutyöryhmä, jonka tavoitteena on tämän vaalikauden ajan seurata ja arvioida nuorisotakuun toteutumista. Työryhmään toivomme henkilöitä, jotka ovat oikeasti valmiita sitoutumaan ryhmän toimintaan ja sen tavoitteiden saavuttamiseen.

On myös olemassa Sanssi-kortti, joka annetaan työttömälle työnhakijalle tietyin kriteerein (mol.fi -osoitteesta lisätietoa) ja jolla valtio maksaa työttömän työnhakijan palkkaajalle 700€ maksimissaan 10 kuukauden ajan. Muun muassa Raumalla kunta maksaa työnantajalle Sanssi-kortin päälle vielä 300€ bonusta työttömän työnhakijan palkkaamisesta. Imatralla puolestaan kaupunki työllistää yhden ikäluokan kesäksi joko yksityiseltä puolelta tai työllistämällä heitä itse. Työkokemus on nimittäin valttia, sillä ilman sitä on vaikea työllistyä omin eväin.

Mainitsemasi yksityinen sektori on kuntien lisäksi tärkeässä roolissa nuorisotakuun toteutumisen kannalta. Asenteen on oltava se, että yritykset ovat valmiita kantamaan yhteiskuntavastuunsa palkkaamalla nuoria työnhakijoita, sillä julkiselle puolelle kaikki työttömät nuoret eivät mahdu. Tämän takia yrittäjien edustajat on otettava mukaan esimerkiksi työryhmiin ja päätöksentekoprosessiin. Työministeri Ihalainen kertoi YLE:n haastattelussa lakimuutoksesta, jonka toteuduttua vakituisia työntekijöitä lomauttaneet yritykset voivat ottaa töihin nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria. Mielestäni lakimuutos on tarpeellinen, sillä nykylainsäädäntö on rajannut suuren määrän yrityksiä nuorisotakuujärjestelmän ulkopuolelle (http://yle.fi/uutiset/ihalainen_lakimuutoksella_vauhtia_nuorisotakuun_kayttoon/6645991). Myös koulutuspaikkoja ja oppisopimuskouluttautumista on lisättävä.

Suosittelen lämpimästi tutustumaan muun muassa nuorisotakuu.fi – osoitteeseen, Sanssi-korttiin, työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön. Nuorisotakuu ei toteudu, mikäli sitä ei toteuteta ja paikallistasolla toteutuksesta vastaavat valtuustot, eivät eduskunnassa istuvat ministerit. Takuun toteuttaminen ei ole ilmaista, mutta se maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. On hyvä, että nuorisotakuusta keskustellaan, mutta jotain pitäisi myös sen lisäksi tehdä.

Jussi Kukkola
Uudenmaan Demarinuorten varapuheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu (sd.)
Hyvinkää
Kotisivut