Pohjois-Suomen Demarinuoret ei arvosta Pirkko Ruohonen-Lernerin huumorintajua liittyen nuorten naisten syrjimiseen työelämässä. Vanhemmuuden kustannusten jakautuessa epätasaisesti, jotkut työnantajat voivat kokea perheenperustamisiässä olevan naisen palkkaamisen riskinä. On hyvä että asiasta puhutaan, mutta vitsailun sijasta kansa tarvitsee ratkaisuja. Keskusteluun pitää pystyä tuomaan konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Etenkin korkean nuorisotyöttömyyden alueilla nuoret naiset voivat kokea tällaisen vitsailun lannistavana.

Vanhemmuuden kustannusten epätasa-arvoinen jakautuminen vaikuttaa nuorten naisten työllistymiseen ja vaikeuttaa vakituisen työsuhteen saamista. Syrjivien rakenteiden muuttamisen lisäksi Suomessa kaivataan mitä ilmeisimmin myös asenneilmapiirin muutosta. Äitiyslomalle ja hoitovapaalle jääviä naisia ei pidä syyllistää. Usein isän jääminen kotiin heikentää perheen tulotasoa, joten lastenhoidon ratkaisut tehdään taloudellisen pakon edessä.

“Vanhemmuuden kustannukset tulee tasata sekä uudistaa vanhempainvapaajärjestelmää siten, että se kannustaa nykyistä paremmin myös isiä osallistumaan pienten lasten hoitoon,” Pohjois-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja Liisa Komminaho vaatii.

Lisätietoja:

Liisa Komminaho

Puheenjohtaja

Pohjois-Suomen Demarinuoret ry

044 019 8790

liisa.komminaho@gmail.com