Vuoden 2017 marraskuussa valittiin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnalle (ISYY) jälleen edustajisto seuraavalle kahdelle vuodelle. Vaikka meidän vaalilistamme menettikin yhden paikan, on kuitenkin iloittava siitä, että vaalien äänestysprosentti oli ennätyksellisen 30,16 %. Onko kyseessä hetkellinen piikki vai onko yhteiskunnallinen vaikuttaminen jälleen lähdössä uuteen suosioon yliopistolla?

ISYY:n edustajiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on opiskelijoiden edunvalvonta. Meidän edustajistomme tulisi olla se, josta löytyy henkilöt yhdessä ainejärjestöaktiivien kanssa älähtämään, kun yliopiston päätöksenteossa unohdetaan opiskelijoiden etu. Vaikka opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, niin kuuluuko opiskelijoiden ääni vai eikö virkamiehet vain halua kuunnella sitä?

Yliopistollemme vuosi 2018 on täynnä muutoksia, joista näkyvin on Savonlinnan kampuksen muutto Joensuuhun. Yliopistomme valmistautuessa ottamaan vastaan uudet opiskelijat, on myös Joensuun kaupunkina valmistauduttava. Opiskelijoilla on jo aiemmin ollut pulaa saada opiskelijahintaisia asuntoja kohtuullisella jonotusajalla. Opiskelijoiden iloksi Joensuu on alkanut panostaa ongelmaan ja rakentaa nyt opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja ihailtavalla tarmolla. Joensuu on ollut haluttu hakukohde yhteishaussa vuosien ajan ja kaupunkiimme tulee paljon opiskelijoita myös Itä-Suomen ulkopuolelta, jopa ulkomailta. Jotta kaupunkimme vetovoimaisuus säilyy opiskelijoiden keskuudessa, tulee kaupunkimme päättäjien muistaa, että Joensuu on ja toivon mukaan tulee jatkossakin olemaan elinvoimainen koulutuskaupunki. Kaupungillamme on hyvät asetelmat toimia tien näyttäjänä muille korkeakoulukaupungeille tekemällä opiskelijat huomioon ottavaa politiikkaa. Opiskelijat ovat rikkaus kaupungillemme – muutenkin kuin rikastuttamalla paikallisten yökerhojen ja pubien kassoja.

 

Juho Kettunen

Joensuun Demarinuorten puheenjohtaja

Kirjoitus on ilmestynyt myös sanomalehti Viikko Pohjois-Karjalassa 18.1.