Demarinuoret, Kalevi Sorsa – säätiö, Social Democratic Youth of Macedonia ja Progress Institute for Social Democracy toteuttavat yhdessä demokratiaan ja nuorten osallistuuteen keskittyvän hankkeen. Tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia siitä, miten voidaan lisätä avoimuutta, demokratiaa ja osallisuutta poliittiseen työhön erilaisissa yhteiskunnissa. Projektin osana on vastavuoroiset opintomatkat Suomeen ja Makedoniaan. Lisäksi suomalaisille osallistujille järjestetään kaksi valmistelevaa koulutusta.

Aikataulu
18.3. Suomalaisille infoilta
20.–25.4. Makedonialaiset Suomessa
29.–30.8. Valmisteleva koulutus suomalaisille
21.–25.9. Suomalaiset Makedoniassa (alustava)

Hae mukaan projektiin 8.3. mennessä. Laita vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse elisa.selinummi@demarinuoret.fi. Suomesta osallistujia valitaan kymmenen (10) ja valinnan tekee liittohallitus.

Osallistujilta edellytetään kiinnostusta monikulttuuriseen koulutukseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä kykyä keskustella englanniksi. Toivomme, että osallistujat pystyvät sitoutumaan koko koulutukseen mutta Makedoniaan suuntautuvan opintomatkan osallistumista ei tarvitse vielä vahvistaa.

Koulutukseen kuuluu ohjelma, ruokailut, majoitukset sekä lennot. Koulutus on osallistujille maksuton. Makedonian opintomatkalle osallistujilta edellytetään 18 vuoden ikää. Alle 18-vuotiaat voivat kuitenkin hakea mukaan Suomessa tapahtuvaan koulutukseen.

Lisätietoja:
Elisa Selinummi, KV-sihteeri, elisa.selinummi@demarinuoret.fi