Julkaistu Länsi-Uusimaassa 25.4.

SDP:n sisällä käydään nyt linjakeskustelua. Kannatuksen romahtaminen ja puheenjohtajakilpailu ovat herättäneet henkiin monesti jo kuolleeksi julistetun liikkeen sisäisen keskustelun.

Yksi tärkeimmistä teemoista keskustelussa on SDP:hen kohdistuva luottamuspula. Luottamuspulan synnyttämä äänestäjien muuttoliike on suuntautunut pääasiassa Perussuomalaisiin.

Sinänsä on erikoista, että SDP:n entiset äänestäjät ovat valinneet Perussuomalaiset. Perussuomalaiset ovat yleiseltä linjaltaan keskustassa, eivätkä ole onnistuneet lupaustensa pitämisessä SDP:tä paremmin. Muuttoliikkeen luulisi suuntautuvan ennemminkin Vasemmistoliittoon, jonka kannatus ei ole kasvanut.

Samaan aikaan kuin SDP:hen kohdistuva luottamus, on laskenut luottamus julkisiin palveluihin. Julkisten palvelujen saatavuuteen ja laatuun ei enää luoteta, osin syystä, osin ehkä median jatkuvan negatiivisen uutisoinnin vuoksi. Etenkin omakohtaiset ja lähipiirin ongelmat julkisten palvelujen saannissa ja laadussa romuttavat niihin kohdistuvan luottamuksen.

Epäilisin SDP:hen kohdistuvan luottamuspulan juontavan juurensa suurelta osin heikosta luottamuksesta julkisiin palveluihin. SDP nähdään julkisten palvelujen puolustajan, ja SDP:n äänestäjät ovat hyväksyneet korkean verotuksen laadukkaiden julkisten palvelujen hintana. Julkisiin palveluihin kohdistuvista ongelmista ei kuitenkaan käydä riittävää avointa keskustelua, joten etenkin epäluottamusta herättävien kokemusten tullessa omasta lähipiiristä, pettymystä ei osata tai uskalleta ilmaista, vaan se ilmentyy yleisenä epäluottamuksena järjestelmää kohtaan. Pettymys saattaa myös kohdistua ennakkoluuloja herättäviin kansanryhmiin ja instituutioihin, kuten esimerkiksi maahanmuuttajiin ja EU:hun.

Eräs tekijä SDP:hen kohdistuvan epäluottamuksen synnyssä voi olla 90-luvun lama. Lipposen hallitukset tekivät olosuhteisiin nähden erinomaista politiikkaa, mutta ne tekivät myös virheitä, kuten kaikki hallitukset. Pahimmat virheet teki jo Ahon hallitus, mutta Lipposen hallitukset olivat kyvyttömiä korjaamaan monia kriittisiä virheitä, jotka johtivat moniin tragedioihin. SDP:n tulee myöntää, että Lipposen hallitukset tekivät myös virheitä.

Julkisiin palveluihin kohdistuvan luottamuksen ja julkisten palvelujen toimivuuden palauttamisen pitää olla lähitulevaisuuden kärkiteemoja. Etenkin sote-uudistuksen käytännön toteutuksessa tulee huomioida palvelujen toimivuus asiakkaan näkökulmasta. Hoitoa täytyy saada mahdollisimman pian ja yksinkertaisesti, eikä monen mutkan kautta (sairasloma) kuukausien jälkeen.

Ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa kaikkialla, se on oikein toteutettuna halpaa ja tehokasta. Lohjalla voitaisiin harkita muun muassa nuorisotoimen määrärahojen nostamista.

Lassi Jääskeläinen
SDP:n Puoluekokousedustaja
Uudenmaan Demarinuorten hallituksen jäsen
Lohja