Vastine Lahden Kokoomuksen Nuorten kirjoitukseen (ESS 12.9.). Julkaistu lyhennettynä Etelä-Suomen Sanomissa 20.9.2013.

Lahden Kokoomusnuorten puheenjohtaja Markus Vierumäki ja Lahden Kokoomuksen kunnallisjärjestön hallituksen jäsen Janne Mattila moittivat sivistyslautakunnan demarijäseniä ”vastuuttomasta” politiikan teosta lautakunnan 4.9. pidetyssä budjettikokouksessa (ESS 12.9.). Jaamme toki Kokoomusnuorten huolen kaupungin taloudesta, mutta meidän mielestämme talous ei kuitenkaan ole itseisarvo. Kaupungin talouden tehtävä on luoda kaupungin asukkaille hyvinvointia. Useamman toivoisi muistavan, että Lahti on siinä positiivisessa tilanteessa, että väkiluku kasvaa koko ajan ja päivähoito- ja kouluikäisiä lapsia tulee vuosittain sata lisää, nyt ja ennusteissa. Tämä tarkoittaa samalla sivistystoimen kulujen kasvua.

Edellisessä sivistyslautakunnan kokouksessa oli päätettävänä virkamiesten esitys ensi vuoden budjetiksi. Budjettiesitys oli lautakunnan demareista joissakin kohdissa kohtuuttoman tiukka, huomioiden lapsimäärän kasvun ja kaupunginvaltuuston tavoitteen ”Lapsiystävällisestä kaupungista”. Sivistyslautakunta on tänä vuonna karsinut vastentahtoisesti jo mm. määräaikaisista kouluavustajista, lukiokursseista ja peruskoulun tuntikehyksistä. Lisäleikkaukset lapsille ja perheille tarjottavista peruspalveluista johtaisivat kestämättömään tilanteeseen.

Sivistyslautakunnan demariryhmä halusi muutoksia budjettiesityksen kolmeen kohtaan, joten lautakunnassa äänestettiin puolen miljoonan euron lisäyksestä uusien päivähoitopaikkojen tarjoamiseksi, 120 000 euron lisäyksestä Kiveriön kirjaston säilyttämiseksi ja 130 000 euron lisäyksestä Metsäkankaan koulun ykkös- ja kakkosluokkien turvaamiseksi. Muutosesitykset menivät läpi mm. Vihreiden ja Vasemmistoliiton vankalla tuella, Kokoomuksen vastustaessa.

Päivähoitopaikkojen lisärahoitusta esitettiin, koska jo nyt kaupungissa on 60 lasta ylipaikoilla ja uusia paikkoja tarvitaan 50 uudelle lapselle. Jos lisäpaikkoja ei rahoiteta, niin päivähoidon taso ja Lahden muuttohoukuttelevuus kärsii. Myös aluehallintoviranomaiset ottaisivat Lahden näppeihinsä. Lautakunta päätyi uusien paikkojen lisärahoituksen kannalle, jonka lisäksi 60:lle tilapäispaikoilla olevalle lapselle etsitään päivähoitopaikat toimintaa tehostamalla. Uusia lapsia päiväkodit eivät kuitenkaan voi vastaanottaa ilman lisärahoitusta. Metsäkankaan ykkös- ja kakkosluokkien säilyttäminen puolestaan on tärkeää etenkin Metsäkankaan alueen vetovoiman turvaamiseksi. Jatkossa nykyisessä koulukiinteistössä tulee toimimaan myös päiväkoti yhdessä alaluokkien kanssa, jolloin uuden päiväkodin rakentamiselta vältytään.

Kirjaston säilyttäminen tukee Kiveriön säilymistä elinvoimaisena. Kirjastot eivät ole vain rakennuksia, joista haetaan kirjoja lainaan, vaan sosiaalisia kohtauspaikkoja joihin jokaisella kaupunkilaisella on vapaa pääsy. Lähikirjastot tukevat kaupunginosien kehittymistä, ehkäisevät syrjäytymistä ja tarjoavat etenkin lapsille ja pienituloisille mahdollisuuden itsensä sivistämiseen ilman kalliita kurssimaksuja. Ajoittain paikalla käyvä kirjastoauto ei pysty lähikirjaston lakkauttamisen aiheuttavaa aukkoa täyttämään. Kirjastotoimintaa itsessään tulee toki kehittää ja pohtia miten lähikirjastoista saisi enemmän irti.

Yhteensä lautakunnan lisäysesitykset ovat kaupunginhallituksen ensiksi tarjoaman raamin päälle 0,44 % eli noin 800 000 euroa ja meistä se onkin pieni hinta kahden lähiön palveluiden ja uusia asukkaita houkuttelevan kaupungin päivähoitopaikkojen turvaamiseksi. Ollakseen viihtyisä ja vetovoimainen, Lahti tarvitsee toimivat palvelut. Niitä ei voi saavuttaa palveluverkkoa jatkuvasti supistamalla eikä lasten palveluista pidä karsia enää enempää.

Ja lopuksi: On hivenen huvittavaa, että vastuullista politiikkaa peräänkuuluttavat juuri Kokoomusnuoret, jotka omassa tavoiteohjelmassaan kannattavat mm. syrjimisen sallimista, työehtosopimusten yleissitovuuden kieltämistä, erityisoppilaiden eristämistä yleisopetuksesta, yksityiskoulujen lisäämistä, pieni- ja keskituloisia roimivaa tasa-veroa sekä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan lyhentämistä 90 päivään. Mordorin mustia tavoitteita ajavien Kokoomusnuorten moitteet muiden vastuuttomuudesta tuntuvat vähintäänkin omituisilta.

Eero Vanio
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu (sd.)

Sara Etola
Sivistyslautakunnan jäsen (sd.)
Lahden Demarinuorten puheenjohtaja