Huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeen maassa on saatu kasaan Juha Sipilän hallitus. Sipilän hallituksen ohjelmassa on merkittävästi talouden sopeutustoimia, jotka koostuvat menoleikkauksista ja verotuksen muutoksista. Tarkoituksena on tietenkin saada Suomen julkinen talous vihdoin tasapainoon. Mutta keihin nämä leikkaukset koskevat eniten?

Valitettavasti on todettava, että Sipilän hallituksen ohjelmasta on oikeudenmukaisuus päässyt hukkumaan. Tämän näkee nopeasti pitkiä leikkauslistoja lukiessa. Asian vahvistaa Valtiovarainministeriön oma laskelma leikkausten ja veromuutosten kohdistumisesta sekä eduskunnan tietopalvelun laskelma veromuutosten kohdentumisesta eri tulokymmenyksiin.

Jos tarkastellaan leikkausten ja veromuutosten kohdentumista, huomataan eläkeläisten, lapsiperheiden, työttömien ja opiskelijoiden olevan suurimpia kärsijöitä. Siis käytännössä yhteiskunnan ne ryhmät, jotka usein ovat jo valmiiksi tiukoilla. Eläkeköyhyys on lisääntyvä ilmiö, lapsiperheet jatkuvasti aiempaa tiukemmilla, työttömille ei tahdo löytyä töitä ja opiskelijat elävät muutenkin jo lainalla. Näiden väestöryhmien tilannetta kiristetään entisestään nykyisen hallituksen toimenpiteillä ja sillä voi olla ikäviä seurauksia. Positiivisena seikkana voi todeta, että työssäkäyvien ihmisten ryhmä tulee hieman hyötymään muutoksista, mutta kokonaisuudessa se on laiha lohtu.

Kun tarkastellaan Sipilän hallituksen tekemien veromuutoksia tulokymmenyksittäin, havaitaan karu totuus. Verotuksen muutoksista hyötyvät eniten ylemmissä tulokymmenyksissä olevat ihmiset. Suomen köyhin 20 prosenttia hyötyy veromuutoksista sekä suhteellisesti että euromääräisesti vähiten. Samalla suurimpia hyötyjiä ovat ne, joilla on jo valmiiksi käytettävissään 60-70 prosenttia enemmän rahaa kuin muilla suomalaisilla. Kaikkein suurimpien tienestien saajien hyötyä sentään leikkaa solidaarisuusvero, joka kohdistuu yli 90 000 € tienaaviin henkilöihin. Sipilän hallituksen veropolitiikan voidaan sanoa suosivan hyvätuloisia.

Valtiovarainministeriön ja eduskunnan tietopalvelun laskelmat ovat karuja. Ne ovat myös surullisia, koska selvästikin oikeudenmukaisuus on nykyiseltä hallitukselta unohtunut sopeutustoimista päätettäessä. Miksi verotus ei voi kohdentua maksukyvyn mukaan? Miksi leikkaukset eivät voit kohdentua kantokyvyn mukaan? Nämä ovat kysymyksiä, jotka varmasti ovat monen mielessä tällä hetkellä. Suomen julkinen talous pitää saada kuntoon, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. On aivan varma, että kun tiukoilla olevia ihmisiä ajetaan entistä tiukemmalle, niin kyllä se kamelin selkä ennen pitkään katkeaa. Sopeutustalkoot olisi pitänyt tehdä niin, että jokainen osallistuu oman maksu- ja kantokykynsä mukaan. Nyt näin ei käynyt.

Mikko Valtonen
Liittohallituksen jäsen