Mikkel Näkkäläjärven vappupuhe Kemissä ja Torniossa 1.5.2017

Hyvät ystävät, kuulijat, vappukansa!

“Pahuuden voittoon tarvitaan se, etteivät hyvät ihmiset tee mitään.”
Näin sanoi Edmund Burke aikanaan.

Vappu on kansainvälinen työväen juhla. Vapun perinne juontaa juurensa työväenliikkeen saavutuksiin, joita meillä kaikilla on hyvä syy muistella. Emme ole päässeet tähän itsestään, vaan edeltävien sukupolvien kamppailujen tuloksena.

Ja siksi minulla on ilo ja kunnia puhua teille tänään menneisyydestä, nykypäivästä ja tulevasta. Maailmasta, Suomesta ja arvoista. Ja siitä, millä arvoilla tätä maata johdetaan.

Vappu on työväen, opiskelijoiden ja tulevaisuuden juhla. Askel keväästä kohti kesää (vaikka sitä ei ehkä sään perusteella arvaisikaan).

Arvoisat kuulijat!

Puhuin vuosi sitten täällä rasismista ja populismin noususta. Ne olivatkin silloin isoja ja ajankohtaisia aiheita. Vuosi 2016 ei todellakaan ollut mitään yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kansainvälisyyden riemuvoittoa.  

Länsimaita ja liberaaleja arvoja ravisteltiin toden teolla. Unkarissa ja Puolassa demokratiavastaisuus nosti päätään. Turkin vallankumousyrityksen jälkeen sananvapautta on rajattu, mediaa vastaan hyökätty, yli 100 000 ihmistä on irtisanottu ja oppositiopolitiikkoja on vangittu. Nyt Turkki on matkalla yhä yksinvaltaisempaan suuntaan uudistaessaan perustuslakia. Perustuslain tehtävä on suojata kansalaisia valtiolta – ei antaa valtiolle mahdollisuuksia tehdä lähes mitä hyvänsä.

Viime vuonna myös Iso-Britanniassa päädyttiin eroon EU:sta vastustajien peloteltua ihmisiä ja Yhdysvalloissa noustiin valtaan rasistisella ja seksistisellä vihapuheella. Uusnatsit partioivat Suomessa ja aiheuttivat pelkoa ihan tavallisissa ihmisissä. 15 000 ihmistä lähti marssimaan Helsingissä rasismia, fasismia ja poliittista väkivaltaa vastaan.

Moni pysähtyi kysymään: Mitä ihmettä maailmalle ja Suomelle on tapahtunut? Mihin olemme menossa?

Ne ovat hyviä kysymyksiä. Varsinkin tänä vuonna, kun Suomen itsenäisyydestä tulee kuluneeksi 100 vuotta. On juhlan aika. Katsomme kunnioittavasti menneeseen ja suuntaamme ajatuksemme tulevaisuuteen.

Suomen ensimmäinen vuosisata hakee vertaistaan. Olemme moneen otteeseen taistelleet itsenäisyyttämme puolustaen ja jälleenrakentaneet maata. Olemme kamppailleet yhteiskunnallisen tasa-arvon ja jokaisen yhdenvertaisten mahdollisuuksien puolesta. Olemme rakentaneet hyvinvointivaltion, joka kerää ihailua ympäri maailman.

Tätä kaikkea ei takuulla tehty, jotta yhteiskuntamme lipuisi suuntaan, jossa ihmisiä syrjitään, rasismi rehottaa, leipäjonot pitenevät eivätkä ihmiset pääse hoitoon.

Hyvät kuulijat!

Elämme maailmanpolitiikassa hyvin jännitteistä aikaa. Nämä ovat tärkeitä asioita Suomenkin kannalta. Globalisaatio on pienentänyt maailmaa ja  turvallisuuden haasteet ovat yhä monipuolisempia.  Presidentti Paasikiven viisaus: “Maantieteelle emme mahda mitään” on yhä edelleen tärkeä asia tiedostaa. On selvää, että etenkään näinä maailman aikoina varsinkaan pienen kansan ei kannata jäädä yksin.

Syyriaa on kohdannut suurin kansanmurha sitten toisen maailmansodan ja Euroopassa käytetään voimapolitiikkaa. Kyberturvallisuutta horjutetaan ja terrorismi uhkaa yhteiskuntia ympäri maailman. Ilmastonmuutos, kuivuus ja pula puhtaasta juomavedestä ovat aiheuttavat laajoja ongelmia. Maailmalla on pakolaisena yli 60 miljoonaa ihmistä.  Nämä kaikki asiat vaikuttavat myös Suomeen.

Globaaleja haasteita ei kukaan ratkaise yksin. Turvallisuusyhteistyössä tarvitsemme muita. Korkean työttömyyden ja hitaan talouskasvun aikana tarvitsemme kauppakumppaneita. Suomen etu on vieläkin tiivistyvä Pohjoismainen yhteistyö ja koko Pohjolan etu vahva Euroopan Unioni.

Euroopan Unioni on muutoinkin tärkeä yhteisö. EU pohjautuu sosialidemokraateille tärkeille arvoille: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, vapaudelle, kansanvallalle, tasa-arvolle ja oikeusvaltiolle. Sille, että asiat ratkaisee laki, ei voima. Näitä arvoja meidän on vaalittava, kun niitä haastetaan. On aina pienen valtion, erilaisten vähemmistöjen ja työväen etu, kun asiat ratkaistaan oikeudenmukaisesti, eikä sanelemalla. Paras turva taataan hyvällä yhteistyöllä ja rakentamalla tasa-arvoista ja toimivaa yhteiskuntaa.

Onneksi nyt alkaa vahvasti näyttää siltä, että viime vuonna ehkä vääjäämättömältäkin näyttänyt populismin ja ihmisvihamielisen politiikan nousu Euroopassa jäi tähän. Hollannissa äärioikeiston nousua ei tullut, Suomessa Perussuomalaiset saivat politiikalleen kuntavaaleissa murskatuomion ja Ranskassa EU-myönteinen Emmanuel Macron on voittamassa viikonlopun presidentinvaalit. Saksassakin syksyllä liittokanslerin paikasta kisailee EU-myönteistä ehdokasta.

Tästä vuodesta povattiin Euroopan kohtalon vuotta, ja ehkä se sitä onkin ollut. Moni muiden suurvaltojen johtajista toivoi Euroopan hajaantumista, ja ymmärrettävistä syistä. Yhtenäisenä Eurooppa on vahvempi eikä Suomikaan suurvaltojen armoilla. Vain siten Suomi voi olla aidosti itsenäinen.

Euroopan Unioni ei ole täydellinen ja Suomen onkin oltava vaikuttamassa, jotta EU toimisi paremmin. Emme voi istua pelkääjän paikalla pidellen kauhukahvasta ja toivoen, ettei tarvitse ottaa kantaa mihinkään. Suomi ja koko muu Eurooppa ansaitsee paremman EU:n. Minulle opetettiin jo lapsena, että jos jokin asia on rikki, se pitää korjata – ei heittää pois.

Hyvät ystävät,

Ei ole yhdentekevää millä arvoilla tätä maata johdetaan. Sisällissodan jälkeen Suomesta rakennettiin sopimusyhteiskunta ja hyvinvointivaltio. 100 vuotta sitten säädettiin laki kahdeksantuntisesta työpäivästä. Ne olivat työväenliikkeen saavutuksia. Nämä uudistukset perustuivat siihen ajatukseen, että Suomesta haluttiin rakentaa meidän kaikkien maa. Maa, jossa jokainen pystyy menestymään.

Tänä päivänä vallassa on toisenlaiset ajatukset. Nykyinen hallitus leikkaa koulutuksesta, ihmisten toimeentulosta, nuorilta, opiskelijoilta ja perheiltä. Hallitus on ajanut kunnat ulkoistamaan sosiaali- ja terveyspalveluitaan niiden menettämisen pelossa.

Tämä kaikki tehdään sen nimissä, ettei nuorille haluta jättää velkataakkaa. Enemmän minua huolettaa se, että nuorille jätetään heikennetty hyvinvointivaltio, tuhottu ympäristö, pitkäaikaistyöttömyys ja suuret sosiaaliset ongelmat.

Ei tällä tavalla rakenneta meidän kaikkien yhteiskuntaa.

Tämä aikaa kaipaa politiikkaa, joka luo toivoa paremmasta ja lupaa, että tulevatkin sukupolvet muistetaan. On hälyttävää, että uuden tiedon mukaan suomalaisten nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja Suomen tulevaisuuteen on hiipunut. Valoisana Suomen tulevaisuuden näkee vain vähän yli puolet nuorista.

En voi syyttää tästä nuoria. Maailman tapahtumat huolestuttavat ja nuoret siirtyvät epävarmoille työmarkkinoille. Minun sukupolveni on kasvanut lamapuheeseen.

Tulevaisuususkon palauttaminen on tämän päivän päättäjien tärkein tehtävä. Jos ihmiset menettävät toivon paremmasta, moni menettää halun tehdä töitä tulevaisuuden puolesta.

Arvoisat kuulijat!

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuonna 2019. Hallitus ei ole saavuttamassa talouspolitiikan tavoitteitaan, eivätkä viime viikon puoliväliriihen päätökset anna aihetta uudelleenarvioon. Työttömyys on alenemassa hitaasti ja pitkäaikaistyöttömyys on yhä ennätystasolla. Hallituksen viime viikon ratkaisut ovat kuin yritys tukkia avohaavaa laastarilla – pelkkää näpertelyä.

Nyt on tehtävä merkittäviä uudistuksia työllisyyden parantamiseksi. Tarvitsemme kunnollisen perhevapaiden uudistuksen, jotta maamme työllisyys paranee ja sukupuolten tasa-arvo edistyy. Tarvitsemme sellaisia päätöksiä, joihin hallitus ei kyennyt. Kasvun vauhdittaminen edellyttää tuntuvasti investointeja – on investoitava asumiseen, liikenteeseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Kemin Ajoksen väylän syventäminen on malliesimerkki järkevästä investoinnista, joka olisi jo pitänyt tehdä.

Tarvitsemme myös panostuksia inhimillisyyteen. Jopa satatuhatta peruskoululaista, lukiolaista ja opettajaa joutuu työskentelemään homeisissa koulutiloissa. Pääministeri on aiemmin luvannut kutsua koolle kaikki puolueet pohtimaan ratkaisuja homekouluongelmaan. Asia ei ole edennyt, eikä hallituskaan päättänyt asiasta kehysriihessä mitään.

Ihmisten terveydellä ei parane leikkiä. Jotkut asiat ovat niin tärkeitä, että ne on hoidettava kuntoon. Maksoi mitä maksoi.

On myös investoitava tulevaisuuteen. Lasten päivähoito on ollut kevään kuuma puheenaihe. Puheiden sijaan on aika alkaa tehdä. Lapset eivät voi jäädä odottamaan parempia aikoja ja uusia vaaleja.

Hallitus päätti viime viikolla alentaa päivähoitomaksuja hiukan. Se on hyvä päätös, mutta ei riitä.

Lapset aloittavat koulunkäynnin yhä erilaisemmista taustoista. On tosiasia, että jokaisella ei ole samanlaisia lähtökohtia elämään. Yhä useammalle lapselle perheen köyhyys on arkea. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino jos haluamme tarjota parempia eväitä elämään. Ja mehän haluamme.

Hyvät ystävät,

On meidän tehtävä rakentaa parempaa tulevaisuutta. Luodaan tulevaisuudenuskoa panostamalla koulutukseen, päivähoitoon ja tarttumalla pirulliseen työttömyysongelmaan todellisella tarmolla. Luvataan ratkaista ilmastohaaste nyt eikä sitten joskus. Puolustetaan inhimillisiä arvoja ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvään elämään. Käännetään eriarvoistava kehitys ja tarjotaan kaikille mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnassa.

Täällä Lapissa meidän on erityisen tärkeää vetää yhtä köyttä, jotta saamme äänemme kuulumaan. Tuleva maakunta on meidän kaikkien lappilaisten ihmisten yhteinen. Palveluiden ja vaikutusvallan keskittäminen on estettävä. SDP:n Lapin piirin mielestä optimaalinen ratkaisu on kahden toimivan sairaalan malli. Tähän on helppo minunkin yhtyä.

Kaiken kestävän kehityksen edellytys on se, että me kaikki voimme edelleen luottaa tulevaisuuteen ja toisiimme. Rakennetaan meidän kaikkien yhteiskuntaa. Ei ole yhdentekevää, millä arvoilla tätä maata johdetaan.

Hyvät ystävät!

Pahuuden voittoon tarvitaan se, etteivät hyvät ihmiset tee mitään.

Suomi, hyvinvointivaltio ja liberaali demokratia tarvitsee tulevaisuuteen katsovan ja uudistavan Sosialidemokraattisen puolueen ja työväenliikkeen.

Tasa-arvoinen tulevaisuus tehdään tänään. Tehdään se yhdessä. Jotta seuraavat sata vuotta olisivat vielä edellisiäkin paremmat.

Näillä sanoin haluan toivottaa kaikille teille oikein hyvää vappua!