Eurooppanuoret julkisti tiistaina Taloustutkimus Oy:llä teetätetyn tutkimuksensa suomalaisnuorten suhtautumisesta Euroopan unioniin. Tutkimus osoittaa, että nuoret suhtautuvat erittäin myönteisesti EU:n toimintaan ja sen puitteissa tehtävään yhteistyöhön. Haastatelluista 18-29-vuotiaista nuorista 81 prosenttia piti Suomen jäsenyyttä EU:ssa hyvänä asiana ja 89 prosenttia koki olevansa EU:n kansalainen.

Tutkimus vahvistaa yhteiskunnassamme vallitsevan yleisen käsityksen nuorten EU-myönteisyydestä. Huomionarvoista on sekin, ettei viime vuosina ympäri Eurooppaa yleistynyt kriittisyys unionia kohtaan ole juurikaan löytänyt kaikupohjaa suomalaisnuorten keskuudesta. Vaikuttaisikin siltä, että yhä voimakkaammin muuttuvassa maailmassa unionin tärkeys ja tarpeellisuus nähdään aikaisempaakin kirkkaammin.

Kysyttäessä niitä aiheita, joissa unionin olisi syytä lisätä yhteistyötään, nousi kärkeen ilmastonmuutoksen torjunta. Jopa 76 prosenttia tutkimukseen haastatelluista nuorista olisi valmis lisäämään unionin jäsenmaiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Suuret, koko maanosaa koskettavat ongelmat, nousivat nuorten vastauksissa selkeimmin esiin haasteina, joihin unionilta odotetaan vastauksia.

Seuraavan kerran laajempaa kansalaiskeskustelua EU:n tulevaisuudesta päästään käymään keväällä 2019 toimitettavien Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä. Valitettavasti juuri eurovaaleissa äänestysaktiivisuus on jäänyt Suomessakin poikkeuksellisen matalaksi. Näin on erityisesti nuorten kohdalla. Edellisissä vuoden 2014 eurovaaleissa vain alle puolet äänioikeutetuista vaivautui äänestämään.

Eurovaaleissa vaikutetaan käytännössä siihen suuntaan, johon unionia kehitetään. Seuraavissa eurovaaleissa nuorilla on mahdollisuus tehdä äänensä kuulluksi ja vaikuttaa unionin suuntaan. Toivottavaa olisikin, että mahdollisimman moni nuori käyttäisi eurovaaleissa äänioikeuttaan ja vaikuttaisi Eurooppanuorten tutkimuksen esiin nostamien näkemystensä mukaisesti äänestämällä.

Eemeli Peltonen
Kirjoittaja on Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja