Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.

 

Kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta ei tule rangaista, vaativat yhdessä Demarinuoret, Kokoomusnuoret, RKP-nuoret, Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret.

Rankaisusta luopuminen parantaa käyttäjien mahdollisuutta saada hoitoa ja poistaa laittomien päihteiden käyttöön liittyvää stigmaa ja syrjäytymisriskiä.

Käyttörikoksista luopumista suosittavat lähes kaikki kansainväliset toimijat, esimerkiksi YK, maailman terveysjärjestö WHO ja kansainvälistä huumausainepolitiikkaa seuraava ja ohjeistava Global Commission on Drug Policy. Myös Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat suosittavat rangaistavuudesta luopumista.

“Nykymallilla käyttörikoksesta seuraa merkintä poliisiasian tietojärjestelmään 5-10 vuodeksi. Merkintä voi estää työnsaannin ja näin pahimmillaan saattaa nuoren syrjäytymisvaaraan. Näitä merkintöjä on tällä hetkellä 75000-150000 ja suurin osa niistä liittyy kannabiksen käyttöön”, kertoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen.

”Rikosoikeus on huono väline päihdeongelmien hoitoon. Rangaistusten jakaminen kannabiksen käyttäjille vain lisää kärsimystä ja pahentaa ongelmia. On täysin järjetöntä, että päihderiippuvuuteen eli terveysongelmaan reagoidaan luomalla toinen eli rikosoikeudellinen ongelma. Lääketieteellinen ongelma korjataan lääketieteellisillä eikä rikosoikeudellisilla keinoilla”, toteaa Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali.

Kannabiksen käytön rangaistavuudesta päätettiin aikanaan suuressa valiokunnassa vuonna 1972 arvalla. On aika arvioida uudelleen tuktimukseen perustuen, menikö arpa ihmisten hyvinvoinnin osalta väärin päin.

Nuorten keskuudessa tulkinta on selkeä. 2014 huumekyselyn mukaan 25-34-vuotiaista 61% kannattaa kannabiksen käyttörangaistuksista luopumista.

“Kyselyn mukaan 25–34-vuotiaista naisista 32 % ja miehistä 44 % oli kokeillut kannabista. Vuonna 2018 tästä ikäryhmästä lähes puolet oli käyttänyt laittomaksi luokiteltuja päihteitä. On järjetöntä, että nykyinen lainsäädäntö määrittelee näin suuren joukon ikäluokastamme rikollisiksi”, sanoo RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids.

“Suomessa on viime päivinä käyty aktiivista keskustelua kannabiksen käyttörangaistuksesta luopumisesta. Maailmalla käyttörangaistuksista luopuminen on jo arkipäivää. Myös Suomessa tulisi ottaa askel kohti tämän vuosituhannen päihdepolitiikkaa”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

“Huumausaineiden dekriminalisointi ei ole kansainvälisissä esimerkeissä lisännyt käyttöä, mutta se on vähentänyt merkittävästi haittoja. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi kaikkien huumeiden käytön jo 2001, Norja valmistelee kannabiksen dekriminalisointia ja Luxemburg aikoo laillistaa kannabiksen käytön ja myynnin”, kertoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

“Aiemmin esimerkiksi Kanada, Uruguay ja useat Yhdysvaltojen osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen käytön ja myynnin. Edes laillistaminen ei ole lisännyt käyttöä, vaan esimerkiksi Coloradossa kannabiksen käyttö nuorten keskuudessa on vähentynyt laillistamisen myötä”, päättää Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen

 

Lisätietoja:

 

Sameli Sivonen ja Amanda Pasanen

Vihreiden nuorten tasa-arvoiset puheenjohtajat

0504066855 & 0409611330

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

 

Mikkel Näkkäläjärvi

Demarinuorten puheenjohtaja

0400765002

Mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Hanna-Marilla Zidan

Vasemmistonuorten puheenjohtaja

0408261604

puheenjohtaja@vasemmistonuoret.fi

 

Frida Sigfrids

RKP-Nuorten Puheenjohtaja

040 591 0874

frida.sigfrids@su.fi

 

Reza Abdali

Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja

0409644444

Reza.abdali@kokoomusnuoret.fi