Uudenmaan Demarinuoret muistuttaa nuoria vaikuttamisen ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden merkityksestä. Aihe on toki jatkuvasti tärkeä, mutta erityisen ajankohtaisen siitä tekevät viimeaikainen keskustelu ammattiliittojen ja työttömyyskassojen keskinäisistä rooleista sekä tietenkin lähestyvät aluevaalit. On huoli, että nuoret eivät koe vaikuttamista ja yhteiskunnallista aktiivisuutta henkilökohtaisesti merkityksellisenä tai tärkeänä. Uudenmaan Demarinuoret kuitenkin haluaa korostaa että tulevaisuutta luodaan juuri nyt ja nuorten on tärkeää olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa.

 

Tammikuun 23. päivä käytävissä aluevaaleissa on tärkeää, että nuoret ovat mukana vaikuttamassa. Jos nuorten ääni ei pääse vaaleissa kuuluviin, on riski että nuorten etu jää taka-alalle myös päätöksenteossa. Hyvinvointialueittain tullaan päättämään sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä, mihin liittyen keskeinen nuoria puhutteleva teema on esimerkiksi mielenterveyspalveluiden saatavuus. On tärkeää että asioista päätetään mahdollisimman kattavasti kaikkien ikäryhmien edun mukaan. Nuorilla on paras tieto siitä, mitä on olla nuori juuri nyt. Yhteiskunnalla ei ole varaa jättää tätä tietoa hyödyntämättä.

 

Aluevaalien lisäksi ajankohtainen aihe on eri medioissa pyörinyt ammattiliittojen ja työttömyyskassojen vastakkainasettelu. On olennaista ymmärtää näiden kahden täysin eri rooli työelämässä: ammattiliitot ovat työntekijöiden etua varten ja työttömyyskassat puolestaan vastaavat ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Työttömyyskassa ei siis ole edullisempi vaihtoehto liiton jäsenyydelle vaan pelkästään yksi osa liittojen tarjoamia palveluita. Ammattiliitot ajavat työntekijöiden etua ja toimivat työntekijän turvaverkkona, mitä pelkän työttömyyskassan jäsenyys ei tarjoa. Lisäksi ammattiliittojen vaikuttavuus alalla riippuu siitä kuinka suuri osuus alalta on liiton jäsen. Uudenmaan Demarinuorten puheenjohtajaksi valittu Reeta Vaahtera haluaa muistuttaa nuoria, että “pelkkään työttömyyskassaan kuuluminen voi olla oman edun kannalta kestämätön vaihtoehto – työttömyyskassan vertaaminen ammattiliittoon on kuin lukisi kirjasta vain murto-osan sivuista ja väittäisi silti lukeneensa koko kirjan”. 

 

Nuorten yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta hyötyvät sekä nuoret itse että yhteiskunta. Nuorten osaaminen sekä mielipiteet ja näkemykset on saatava entistä paremmin mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen – jokaisen panos tulevaisuuden rakentamisessa on merkityksellistä. “Luommehan me kuitenkin parempaa yhteiskuntaa kaikille. Nuorten osallisuus on siis tärkeää.” Uudenmaan Demarinuorten väistyvä puheenjohtaja Sami Salminen tiivistää

 

Lisätetoja

 

Sami Salminen

puheenjohtaja 2021

Uudenmaan Demarinuoret

sami.salminen@heinola.fi

044 5449204

 

Reeta Vaahtera

puheenjohtaja 2022

Uudenmaan Demarinuoret

reeta.vaahtera@gmail.com

045 77301711