Kesä on usein poliittisesti hiljaista aikaa. Lähes huomaamatta on myös jäänyt pääministeri Sanna Marinin ja sosialidemokraattien johtaman hallituksen yksi tärkeimmistä uudistuksista, nimittäin oppivelvollisuuden laajentaminen. Oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut Demarinuorten ja SDP:n pitkäaikainen tavoite. 

1.8.2021 astui voimaan uusi oppivelvollisuuslaki, jonka myötä oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen ja toisen asteen opinnot tulevat aidosti maksuttomiksi. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä jokaisella perusopetuksen päättävällä on velvollisuus hakea jatko-opintoihin. Koulutuksen järjestäjillä ja kunnilla on velvollisuus ohjata ja tukea nuoria niin, että opiskelupaikka löytyy. 

Miksi oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi pääministeri Marinin hallituksen tärkeimmistä uudistuksista? Ennen koronapandemiaa arviolta noin 16% ikäluokasta jää vaille toisen asteen koulutusta. Koulutuksen puute heikentää nuorten mahdollisuuksia työllistyä, ja pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyysaste Suomessa on noin 40%. Luku on surkea, ja se kertoo koulutuksen merkityksestä ja tärkeydestä työelämässä. 

On selvää, ettei pelkkä perusasteen koulutus riitä työelämässä pärjäämiseen. Oppivelvollisuus laajenee kattamaan perusasteen lisäksi toisen asteen opinnot, jotta jokainen nuori omaisi riittävän osaamisen työelämään siirryttäessä. Samalla toisen asteen opinnoista tulee aidosti maksuttomia, ettei opinpolku katkea omien tai vanhempien tulojen niukkuuteen. Oppivelvollisuuden laajentaminen ennaltaehkäisee nuorten putoamista koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on teko tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Kaikkien saataville oleva maksuton koulutus takaa mahdollisuuden edetä elämässä omista lähtökohdista ja taustasta riippumatta. Uudistus on todellinen tulevaisuusinvestointi, joka maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä korkeamman työllisyysasteen ja kasvaneen inhimillisen hyvinvoinnin myötä. 

Pohjois-Suomen Demarinuoret