DSC_5810

Mielipidemittauksissa suomalaisten puolueisiin kohdistama tyytymättömyys on pysytellyt vuosia hätkähdyttävän korkealla. Samalla yhä harvempi kokee puoluetoiminnan mielekkääksi kanavaksi vaikuttaa Suomen ja maailman tulevaisuuteen.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan julkaisema tuore pamfletti Pelastakaa puolueet! ravistelee rohkeasti puolueita uudistamaan jämähtäneitä toimintatapojaan. Pamfletti käynnistää tärkeän keskustelun siitä, miten puolueet saataisiin tuotua paremmin tähän päivään. Koko poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että puoluetoiminta näyttäytyy houkuttelevana ja mielenkiintoisena väylänä vaikuttamiselle.

Eilisen toimintatavoilla ei pärjätä muuttuvassa maailmassa. Siksi onkin tärkeää, että myös SDP:ssä käytäisiin aktiivisesti keskustelua puoluetoiminnan kehittämisestä Lahden puoluekokouksen lähestyessä. Meidän tehtävämme on palauttaa puoluetoiminnan uskottavuus ja vapauttaa sen koko potentiaali.

Mitä virkaa on puolueen jäsenyydellä? Tähän kysymykseen on ensin löydettävä vastaus. Puolueen jäsenen rooli ei voi rajoittua vain kuukausikirjeeseen, puolueosastojen kokouksiin ja jäsenmaksuun, vaan sille on löydettävä myös muuta sisältöä. Jäsenen on oltava puolueen omistaja aivan samalla tavalla kuin osakkeenomistaja pörssiyhtiössä. Jäsenmaksun muodossa tapahtuvan sijoituksen mukana täytyy tulla myös valtaa ja vastuuta puolueen suunnan määrittämisestä.

Osallisuuden ja demokratian vahvistamisesta puhutaan SDP:ssä paljon. Silti edelleen puoluejohdon valinta tapahtuu pienen piirin kesken 500 edustajan puoluekokouksessa. Osa kokousedustajista on vaaleilla valittuja, osa ei. Nykyinen kokousedustajien valintatapa on epäyhdenmukainen ja asettaa puolueen jäsenet eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Erityisesti nuorelle puoluekokousedustajaksi pääseminen on vaikeaa, sillä kokeneet puolueaktiivit ovat etulyöntiasemassa puoluekokousedustajia valittaessa.

SDP:n puheenjohtajan valintaa ei voi enää jatkossa jättää puoluekokoukselle. Myös SDP:ssä puheenjohtajan valinta tulisi tehdä avoimella jäsenäänestyksellä. Mallia puolue voisi ottaa Britannian veljespuolueestaan Labourista, jonka jäsenvaalissa myös puolueen kannattajiksi rekisteröityneet ei-jäsenet pääsivät äänestämään.

Vastaavasti puolueen presidenttiehdokas tulisi valita avoimella jäsenvaalilla. Demarinuorten puheenjohtajan jo aikaisemmin tekemä esitys ehdokkaan valintatavasta on rohkea ja kannatettava. Kun kyse on koko kansakunnan johtoon pyrkivästä sosialidemokraattien ehdokkaasta, ovet ehdokkaan valinnalle on syytä pitää mahdollisimman leveällä.

Puolueiden tuominen tähän päivään käynnistyy osallisuutta ja demokratiaa vahvistamalla. Tässä työssä SDP voi olla esitaistelija tai seurata muita puolueita myöhemmin perässä. Samalla kansalaisjärjestöjä kannattaa pitää silmällä – ne tarjoavat jo nyt monia sellaisia vaikuttamisen tapoja, joista puolueidenkin olisi syytä ottaa mallia.

Eemeli Peltonen ja Piia Noronen

kirjoittajat ovat Demarinuorten varapuheenjohtajia sekä puolueaktiiveja