Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on lähtenyt lausuntokierrokselle lakiesitys lukukausimaksujen perimisestä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta, jotka tulevat Suomeen opiskelemaan korkeakoulututkintoa. Lukukausimaksujen periminen kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta vähentäisi kuitenkin Suomeen tulevien opiskelijoiden määrää ja olisi siten vastoin kansainvälistymispyrkimyksiämme. Lisäksi se avaisi oven lukukausimaksujärjestelmän ulottamiseen myös suomalaisille opiskelijoille.

Samaan aikaan kuin OKM:ssä on valmisteltu lakiesitystä lukukausimaksuista, CIMO ja VATT ovat tehneet selvitystä kansainvälisten opiskelijoiden vaikutuksista Suomen kansantalouteen. Selvityksen mukaan opiskelijat hyödyttävät kansantaloutta merkittävästi ja heidän houkuttelemisensa Suomeen on kaikin puolin järkevää. Lukukausimaksujen periminen yhdeltä opiskelijaryhmältä ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa. Tulijoiden määrä laskee, saadut lisätulot ovat marginaalisia ja ne kuluvat järjestelmän ylläpitoon. Perusteet lukukausimaksujen perimiselle ovat siis selkeästi jotain muuta kuin taloudellisia.

Toisinaan lukukausimaksuja puolustetaan sen vuoksi, ettei edes kaikille halukkaille suomalaisille pystytä tarjoamaan koulutuspaikkaa. Hakijasuma ja suomalaisten osaamistason lasku ovat ongelmia, joihin ministeriö pyrkii aktiivisesti löytämään ratkaisuja. On selvää, että kehityskulun muuttaminen edellyttäisi aloituspaikkojen lisäämistä suomalaisille opiskelijoille.

Lakiesitys lukukausimaksuista ja sen tunnustaminen, että kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä tulee todennäköisesti laskemaan, vaikuttaa vain huonolta kiertotieltä siihen, että säästyneillä varoilla lisätään suomalaisten opiskelijoiden sisäänottoa. Lukukausimaksuja parempi keino saman lopputuloksen saavuttamiseksi olisi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sisäänoton vähentäminen ja varojen suora uudelleenkohdentaminen kotimaisille opiskelijoille.

Lukukausimaksut ovat hyvin periaatteellinen kysymys. Ei ole yksiselitteistä vastausta sille, miksi juuri EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta olisi hyväksyttävää periä maksuja, mutta muilta opiskelijaryhmiltä ei. Maksuton koulutus on yksi suomalaisen hyvinvointivaltion keskeisimpiä perusarvoja, josta ei ole syytä luopua heppoisin perustein.

Puutteellisen argumentaation lisäksi lakiesityksen ajankohta on mitä huonoin. Vaalikauden suuret ja oikeasti tärkeät lakiuudistukset ovat edelleen kesken. Jo nyt on vaarana, ettei kaikkia valmisteltuja lakiesityksiä ehditä viemään eduskunnan käsiteltäväksi tämän vaalikauden aikana. Sosialidemokraattinen opetusministeri Krista Kiuru on kuitenkin päättänyt edistää vahvasti omaakin kannattajakuntaa jakavaa lukukausimaksulakia. Hyväksyttiin laki tai ei, se aiheuttaa ehdottomasti enemmän haittaa kuin hyötyä SDP:lle.

Demarinuorten kanta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuille on selkeä. Vastustamme kaikkia sellaisia maksuja, jotka kerätään yksilöiltä vastineeksi heidän saamastaan koulutuksesta. Toivomme ettei lakiluonnos etene eduskunnan käsittelyyn ja OKM:ssä keskitytään loppu vaalikausi oikeasti tärkeiden lakien tekemiseen, kuten toisen asteen rahoitusmallin läpiviemiseen.

Petra Peltonen
Demarinuorten varapuheenjohtaja