Aina Tanskan tasangoista Ruotsin mäntymetsiin ja Norjan vuonoilta halki Suomen tuhansien järvien, Pohjoismaissa on valtavasti kaunista luontoa.  Meille nuorille sosialidemokraateille maissamme on kuitenkin jotakin vielä kauniimpaa. Vapaus ja tasa-arvo ovat Pohjoismaiden todellinen kauneus.

Maailmassa ei ole toista aluetta, jossa tasa-arvotyö olisi yhtä pitkällä, jossa köyhät tai sairaat saisivat samanlaista hoitoa, jossa ympäristöä arvostetaan yhtä paljon kuin täällä. Panostukset koulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin ovat tuottaneet tulosta. Pohjoismaat ovat yksiä maailman rikkaimmista maista. Näin ei ole aina ollut. Työväenliike taisteli lujasti vuosikymmeniä mahdollistaakseen tämän päivän yhteiskuntaamme määrittäneet uudistukset.

Viime vuosina autoritääriset voimat ovat kuitenkin hyökänneet vapauksiamme ja elämäntapaamme vastaan. Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys on uhattuna, kun varaus jakautuu epätasa- arvoisesti ja rikkaimmat haalivat vuosi vuodelta enemmän. Samaan aikaan ilmastonmuutos aiheuttaa vaarallisia sään ääri-ilmiöitä, kuten metsäpaloja ja myrskyjä.

Huominen, jonka nykyiset ja menneet päättäjät jättävät nuorille, on huonompi kuin mitä heille annettiin. Tämä on seurausta harjoitetun politiikan epäonnistumisesta jo 70-luvulta lähtien. 

Maitamme muovannut ja perustan pohjoismaiselle kilpailukyvylle luonut politiikka ei ole rakettitiedettä. Vahva sopimusyhteiskunta, vahvat taloudelliset turvaverkot, yhdenvertainen ja saavutettava laadukas koulutus, toimiva terveydenhuolto sekä ikäihmisten ja yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien mukana pitäminen, ovat pohjoismaisen mallin kulmakiviä.

Emme voi enää pitää näitä itsestäänselvyytenä. Meidän on oltava valmiita taistelemaan puolustaaksemme vapautta ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Mitä jää jäljelle, jos hyväosaisimmat eivät enää välitä muista? Jos Pohjoismaista rakentuu jälleen vahvasti polarisoitunut luokkayhteiskunta, jonka kaltainen malli on valloillaan esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Venäjällä? 

Me nuoret sosialidemokraatit sitoudumme pohjoismaiden yhteiseen hyvinvointiin. Hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Pohjoismaita hitsaa paljon vahvempi asia kuin liittoutumat yksin ovat – me jaamme yhteiset arvot ja kulttuurin.

Nyt on oikea aika investoida Pohjoismaiden ja nuoren sukupolven tulevaisuuteen. On aika panostaa yhteiseen turvallisuuteen ja puolustukseen, satsata vihreään siirtymään ja hyvinvointiin. Yhteiskunnan heikentäminen tai leikkaukset esimerkiksi koulutukseen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin eivät ole ratkaisu epävarmuuden aikaan tai käsillä olevaan inflaatioon. Ratkaisu on vahva hyvinvointivaltio.

Sanna, Magdalena, Mette ja Jonas

Pohjoismaiden työväenliikkeen johdon kokoontuessa Helsinkiin, kehotamme teitä puolueidemme johtajina huomioimaan maidenne sosialidemokraattisten nuorten yhteisen vetoomuksen:

  1. Pohjoismaat pidättäytyvät ydinaseiden kehittämisestä, testaamisesta, tuotannosta, hankinnasta, omistamisesta ja varastoinnista.
  2. Kehitetään yhteinen ilmasto-ohjelma ja suunnitelma investoinneista, joilla Pohjoismaiden alueesta tehdään hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
  3. Luodaan yhteinen rahasto, joka tukee pohjoismaista kansalaisyhteiskuntaa ja mahdollistaa sen, että nuoret tapaavat toisiaan ja oppivat toisiltaan. Yhteistoiminnalla vahvistetaan resilienssiä ääriliikkeitä ja autoritaarisia arvoja vastaan.

 

Pinja Perholehto, Suomen Sosialidemokraattiset Nuoret
Lisa Nåbo, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
Astrid Hoem, Arbeidernes ungdomsfylking
Katrine Evelyn Jensen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom