Pohjois-Baltian alue on ollu kovilla koronakriisin aikaan. Tuhansia on kuollut, monen yrityksen tulevaisuus on vaakalaudalla ja moni on menettänyt työnsä. Hyvinvointivaltiomme ovat kuitenkin pystyneet suojaamaan meitä kaikkein pahimmilta skenaarioilta, joiden parissa vähemmän kehittyneet maat painivat.

Rokotusohjelmat alkavat vähitellen purra Euroopassa. On siis aika kääntää katse takaisin solidaariseen, sosiaalisesti kestävään ja oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään. Työkalut siirtymään ovat jo olemassa ja nyt tarvitaan vain tahtoa toteuttaa kunnianhimoista politiikkaa. Aikaa ei ole hukattavaksi. Me Pohjoismaiden ja Baltian sosialidemokraattiset nuorisojärjestöt uskomme, että nyt jos koskaan on aika keskittyä ajamaan uudistusmielistä politiikkaa, jossa jokaisen on mahdollisuus tavoitella unelmiaan. 

Solidaarisuuden täytyy olla myös kansainvälistä. Monissa vähemmän kehittyneissä maissa autoritääriset hallitukset ovat valjastaneet koronakriisin oman edun tavoitteluun. On tärkeää, että rokotteiden saatavuus myös köyhemmille maille varmistetaan. Koronakriisi ei saa kääntää kehittyvien maiden positiivisia kehityskulkuja päälaelleen. Kansainvälistä järjestelmää pitää vahvistaa ja sen täytyy perustua monenkeskisyyteen ja sääntöperustaisuuteen. Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia.

Oikeudenmukaisen ja kestävän maailman rakentuminen on syytä aloittaa kolmesta teemasta:

Uusi vihreä siirtymä Pohjois-Baltialle

Ilmastonmuutos jatkaa tuhoaan myös pandemian aikana, jonka vuoksi me näemme, että Pohjois-Baltian sosialidemokraattien täytyy yhdistää voimansa uuden vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Tekemällä tiiviimpää yhteistyötä voimme nostaa rimaa koko maailmalle Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän tulee harmonisoida ilmastolakimme maiden välillä ja koordinoida yhdessä tutkimus- ja kehitystyötä, infrastruktuuriin investoimista ja maaseutu- ja ruokapolitiikkaamme sekä luoda yhdessä vahvemmat vihreät markkinat, jotta voimme kehittää kiertotaloutta alueellamme.

Lisäksi on tärkeää kehittää mittava investointisuunnitelma, jolla tuetaan uusien töiden syntymistä vihreässä siirtymässä. Investointien aika on nyt, koska mitä kauemmin odotamme, sitä kalliimmaksi siirtymä tulee. Investoinnit eivät kuitenkaan koskaa saa tarkoittaa hyvinvointivaltiosta leikkaamista.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen talous

Koronapandemia on paisuttanut eriarvoisuuden kuilua maailmassa. Rikkaiden omaisuus on vain kasvanut sijoituksien avulla, kun taas köyhät maat eivät ole saaneet vielä mitään varmuutta edes koronarokotteiden saatavuudesta. Pohjois-Baltian sosialidemokraattien tulee taistella epätasa-arvoa vastaan ja varmistaa reilu tulevaisuus kaikille. Sosialidemokraattien tulee kehittää kehitysohjelma, joka tähtää vuoteen 2030. Ohjelman avulla, voidaan parantaa tasa-arvoa ja luoda mahdollisuuksia kaikille.

Yritysverotusta pitää kehittää Euroopassa ja varmistaa, että teknologiajätit maksavat veronsa Eurooppaan. Sosialidemokraattien tulee edistää osuuskuntatoimintaa osana 2030-kehitysohjelmaa. On tärkeää varmistaa, että vaikutusmahdollisuudet ja omistukset jakautuvat yhä tasaisemmin yrityksissä. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota finanssimarkkinoiden sääntelyyn ja varmistaa sosialidemokraattisen, työhön perustuvan, markkinamallin vahvistuminen.

Kestävä tulevaisuus nuorille

Monet ihmiset, mutta etenkin nuoret ovat joutuneet koville koronapandemian aikana. Nuorisotyöttömyys on kasvussa etenkin vähiten kouluttautuneiden nuorten parissa. Varallisuus on myös keskittynyt selvästi vanhempiin ikäluokkiin, eikä nuorten tulotaso jatka enää kasvuaan vanhempien sukupolvien ohitse. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi nuorten asunnon saantia.

Tilastot osoittavat useissa Pohjois-Baltian maissa, että nuorten mielenterveys on koetuksella ja koronakriisi on vain pahentanut tilannetta entisestään. On tärkeää rakentaa saavutettavaa ja edullista asumista, investoida reilusti etenkin matalasti koulutettujen koulutukseen ja mahdollistaa helppo siirtymä työelämään. On tärkeää myös varmistaa, että ihmiset joilla on fyysisiä rajoitteita tai mielenterveydellisiä haasteita eivät jää ulos työmarkkinoilta.

Me Pohjoismaiden ja Baltian sosialidemokraattiset nuorisojärjestöt olemme huolissamme sukupolvestamme ja kasaantuvista haasteista yhteiskunnissamme. Uskomme, että tiivillä sosialidemokraattisella yhteistyöllä voimme vastata näihin haasteisiin ja rakentaa sosiaalista oikeudenmukaista vihreää siirtymää. Työtä on tehtävänä.

Nyt jos koskaan on aika vaikuttaa, eikä jäädä laakereilleen lepäämään. Kriiseissä ja niiden jälkeen tarvitaan poikkeuksellista kunnianhimoa rakenteellisissa uudistuksissa. Vanhaa ei pidä pystyttää uudelleen vaan rakentaa uutta. Koronakriisi on nostanut monet yhteiskunnalliset ongelmat tapetille, joten nyt nyt jos koskaan on aika toimia. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ei odota. Tulevaisuutta pitää tehdä tänään. 

Me Pohjoismaiden ja Baltian Demarinuoret kysymme siis, kun tulevaisuus soittaa, aiotteko vastata?

Kannanoton englanninkieliseen versioon täältä.