Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat Suomen hallitusta ja muuta ulkopoliittista johtoa edistämään vahvemmin naisten oikeuksia ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kansainvälisessä yhteistyössään. Suomalaiset nuorisopoliitikot tutustuivat Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n ja YK:n kehitysohjelma UNDP:n koulutusmatkalla 4.-11.5. Nepalissa tehtävään kehitysyhteistyöhön sekä rauhanrakennus- ja demokratiaprojekteihin.

Perjantaina 24. toukokuuta Suomella on 952 päivää aikaa huolehtia osaltaan, että YK:n vuosituhattavoitteet naisten aseman parantamisessa toteutuvat. Tällä hetkellä lapsikuolleisuuden vähentäminen, odottavien äitien terveyden parantaminen ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen sekä naisten aseman ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen poliittisessa osallistumisessa ovat tavoitteita, joissa ei olla vielä onnistuttu.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen tekijä vuosituhattavoitteiden toteutumiselle määräaikaan, vuoteen 2015 mennessä. Useat tutkimukset osoittavat, että naisten aseman parantaminen hyödyttää yhteiskuntaa kokonaisuudessaan: perheiden ja sitä kautta tulevien sukupolvien hyvinvointi lisääntyy, poliittinen päätöksenteko moniarvoistuu ja kansantalouden tila kohenee. Olemme saavuttaneet suuria parannuksia, mutta ne jakautuvat epätasaisesti alueiden ja maiden sisällä sekä välillä, nuorisopoliitikot muistuttavat. Sukupuolten välillä on myös edelleen suurta epätasa-arvoa ja naiset kärsivät syrjinnästä suhteessa omaisuuteen ja poliittiseen osallistumiseen sekä koulutukseen ja työhön pääsyyn.

– Vaadimme Suomen ulkopoliittiselta johdolta selkeitä ja nopeita toimia. Taloudellisesti haasteellisinakin aikoina naisten aseman parantamista on nostettava jatkuvasti esiin kehitysyhteistyössä, maavierailuilla ja kansainvälisissä elimissä toimittaessa: parannuksia on ajettava niin asenteiden tasolla kuin yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamalla. Tänäkin päivänä Nepalissa, jonka kehitystä Suomi on tukenut vuodesta 1983 lähtien, naisten edustus kansallisissa poliittisissa instituutioissa on usein pintapuolista. Naisten merkittävästä yhteiskunnallisesta panoksesta huolimatta he ovat harvoin edustettuina vallan ja politiikan korkeimmilla tasoilla, nuorisopoliitikot totesivat Nepalin matkan päätteeksi.

– Edellisissä vaaleissa tilapäisellä lailla varmistettiin 33 prosentin edustus naisille perustuslakia säätävässä kokouksessa ja Nepalin valmistautuessa seuraaviin vaaleihin vaikuttaa siltä, etteivät pääpuolueiden johtajat ole sitoutuneita kiintiön säilyttämiseen, nuorisopoliitikot huomauttavat.

– Lisäksi vaadimme toimenpiteitä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Sukupuolittunut väkivalta on epätasa-arvon ja naisten oikeuksien toteutumattomuuden systemaattisin ja laajamittaisin ilmenemismuoto, ja se puuttuu nykyisistä vuosituhattavoitteista. Ilman naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista ei voida saavuttaa tasa-arvoa ja naisten täysiä oikeuksia. Esimerkiksi yli 600 miljoonaa naista elää maissa, joissa perheväkivalta ei ole rikos ja monissa maissa vaaleissa käytetään väkivaltaa aseena naisehdokkaita vastaan. Suomen pitää tukea konkreettisia toimia kohdistaen kehitysyhteistyövaroja ohjelmiin, jotka puuttuvat sukupuolittuneeseen väkivaltaan.

Demarinuorilta opintomatkalle osallistui järjestön puheenjohtaja Joona Räsänen. Nuorisopoliitikot keskustelevat koulutusohjelman annista ja ajatuksistaan kehitysyhteistyöstä Helsingissä Maailma kylässä -festivaaleilla lauantaina 25.5. klo 17.30 – 17.50 Taiga-lavalla.

Kannanoton allekirjoittivat:
Keskustan opiskelijaliitto, Jirka Hakala
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta, Jenni Vartiainen
Liberaalit Opiskelijat LSK, Elin Blomqvist
Kristillisdemokraattiset nuoret, Elsi Ranta
Perussuomalaiset nuoret, Sebastian Tynkkynen
Sosialidemokraattiset Nuoret, Joona Räsänen
Sosialidemokraattiset Opiskelijat, Anette Karlsson
Suomen keskustanuoret, Jouni Ovaska
Svensk Ungdom, Robert Byggmästar
Vasemmistonuoret, Li Andersson
Vasemmisto-opiskelijat, Tiina Parkkinen
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO, Maria Ohisalo

Lisätietoja:
Sosialidemokraattiset Nuoret ry: Joona Räsänen, +358 50 547 5590
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry: Hanne Hämäläinen, puh. +358 50 323 8456
YK:n kehitysohjelma UNDP:n Pohjoismaiden toimisto: Maiju Mitrunen, puh. +358 40 547 1743